Tarjoamme verkostoveturille tietojärjestelmän dokumentaation hallintaan sekä koulutukset ja konsultoinnin verkoston kehittämiseen.

Verkoston ja alihankinnan ohjauksen koulutus

  • Verkostostrategian luominen
  • Lähtötilanneanalyysi
  • Verkoston toiminnan kriittiset alueet ja pullonkaulojen kartoittaminen
  • Verkoston ja organisaatiokohtaisten tavoitteiden asettaminen
  • Koulutussuunnitelma verkosto- ja organisaatiotasolla
  • Toimenpiteet ja aikataulutus
  • Verkoston arvioinnin ja auditointisuunnitelman laatiminen.