Uutiset

eSalkku uudistuu

eSalkku -ohjelmisto on kevyt ja monikäyttöinen pk-yritysten työkalu. eSalkun ominaisuuksia ovat mm. tiedotteiden julkaisu, dokumenttien hallinta, tapahtumien (esim. vaaratilanteiden tai kehittämisehdotusten) kirjaaminen ja raportointi, henkilöstön koulutusten seuraaminen. eSalkku mahdollistaa myös laatujärjestelmän kätevän päivittämisen tai myyntiverkostolle tiedottamisen ja dokumenttien jakamisen.

eSalkkua käyttää tällä hetkellä usean eri toimialan yritykset. Näitä ovat mm. kuljetus ja varastointi, koulutus, maa- ja vesirakentaminen, terveys- ja sosiaalipalvelu, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito, metsätalous ja puunkorjuu, talonrakentaminen.


Jaa yritys seurattaviin “yksiköihin”

Maaliskuun 2020 päivityksessä eSalkkuun on lisätty yksikkö -ominaisuus. Tällä ominaisuudella yritys voidaan ”jakaa” pienempiin yksiköihin. Yksiköitä voivat olla esim. yrityksen toimipaikat, prosessit, laitteet tai näiden yhdistelmät. Ensimmäisessä vaiheessa yksikkö ominaisuus on käytössä henkilöstökortistossa ja tapahtumissa.

Yksiköiden luomisessa yritykseen pitää ottaa huomioon yrityksen rakenne, henkilöstömäärä ja tehtävät, seurattavat asiat jne.

Alla on esimerkki eSalkkuun perustettavasta yksikkö rakenteesta

yksikkö

 

Henkilöstökortistossa koulutusten seuranta

Käyttäjien henkilöstökortti voidaan kiinnittää yksikköön. Tämä mahdollistaa mm. koko yksikön henkilöstökorttien näkyvyyden jakamisen esimiehille. Näin esimies pääsee vain tarvitsemiinsa henkilöstökortteihin ja pystyy seuraamaan koko yksikön koulutuksia ja pätevyyksiä.

Nopeaa tapahtuman käsittelyä

Tapahtumien kirjaaminen ja käsittely eSalkku -ohjelmistossa voidaan tehdä joko selain -käyttöliittymällä tai mobiilisovelluksella.

Havaintojen, läheltä piti tilanteiden, palautteiden ja kehitysideoiden käsittelyn avulla, yritykset parantavat ja tehostavat toimintojaan. Tapahtumat voidaan ”kiinnittää” seurattavaan yksikköön ja asettaa ohjelmistoon oletuskäsittelijä. Oletuskäsittelijä saa ilmoituksen kirjatusta tapahtumasta, mikä nopeuttaa yrityksen reagointimahdollisuutta ja selventää tapahtumien raportointia ja analysointia

Käyttäjille voidaan asettaa tapahtumien kirjaamis- ja/tai käsittelyoikeus yksikkökohtaisesti. eSalkku antaa mahdollisuuden jopa käyttäjäkohtaisesti määrittää mihin yksikköön käyttäjällä on oikeus kirjata tapahtumia.


Kiinnostuitko, ota yhteyttä

Kerromme mielellään lisää. Ota rohkeasti yhteyttä: www.pkylaatu.fi/yhteystiedot

Terveisin,

Pasi Korhonen

 

 

 

Uutiset

PKY-LAATU
Kidekuja 2
88610 VUOKATTI

020 729 0600
toimisto@pkylaatu.fi
Y-tunnus: 1941371-0

suomen yrittajat logo

Image
Image
Image

TILAA LAATU -BLOGI