Monia yritysturvallisuuden osa-alueita ohjaa vahva ja velvoittava lainsäädäntö ja siltä osin yrityksen on erityisesti huolehdittava noiden asioiden järjestämisestä asianmukaisesti. Velvoittavaa lainsäädäntöä löytyy muun muassa työturvallisuuslaista ja pelastuslaista. Edellä mainitulla yritysturvallisuuteen vaikuttavalla lainsäädännöllä on vahva yhteys ja merkitys myös yrityksen hyvään laadulliseen toimintaan ja imagoon sekä asiakkaan oikeusturvaan. Autamme asiakkaitamme kaikilla yritysturvallisuuden osa-alueilla.

Turvallisuus on osa yrityksen laatua ja laatu turvallisuutta.

Yritysturvallisuuden osa-alueiden hallinnalla pyritään ensi sijaisesti siihen, että yrityksen tärkeät toiminnot, arvot ja asiat (kuvattu kaavion keskellä) tulevat turvatuksi koko yritystoiminnan elinkaaren ajan aina aloituksesta yrityksen lopettamiseen saakka.

Hallitsemalla osa-alueiden mukaisia toimintoja huomioidaan myös yritykseen mahdollisesti kohdistuvat uhkat ja riskit sekä luodaan suunnitelma yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi riskien toteutumisen varalle.

Turvallisuustyötä tekemällä yritys tekee samalla laatutyötä. Samalla tavalla kuin laatutyökin, turvallisuustyö on suunnitelmallista, päämäärätietoista sekä dokumentoitua.