Tietosuoja-asetus

EU:n uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018. Asetus merkitsee muutoksia rekisteröityjen henkilöiden oikeuksiin sekä siihen, miten yritysten on suojattava asiakkaidensa, työntekijöidensä ja muiden ihmisten henkilötietoja.

PKY-LAATU on valmistautunut muutoksiin kehittämällä sekä omien, että PKY-LAATU -asiakkaiden ylläpitämien henkilötietojen käsittelyä ja ohjeistusta. PKY-LAATU tulee omalta osaltaan sitoutumaan asetuksen velvoitteisiin ja tarjoaa asiakkailleen turvallista ja laadukasta palvelua.

Tietosuoja-asetuksen mallidokumentit PKY-LAATU -yrityksille

PKY-LAATU -yritykset toimivat asetuksen määrittämänä rekisterinpitäjänä henkilörekistereille, joita he PKY-LAATU:n tuottamissa ohjelmistoissa ylläpitävät. PKY-LAATU toimii puolestaan henkilötietojen käsittelijänä ja tehtävänä on auttaa asiakasta tiedon turvallisessa käsittelyssä ja käyttötarkoituksen toteuttamisessa.

PKY-LAATU on tuottanut ja lisännyt PKY-LAATU -yritysten järjestelmiin tietosuoja-asetuksen mukaiset mallidokumentit. Näitä malleja käyttämällä PKY-LAATU -yritykset voivat aloittaa tietosuoja-asetuksen mukaisen dokumentoinnin / ohjeistuksen yrityksissään.