Miksi laadunhallintajärjestelmä?

Laatujärjestelmä = Toimintajärjestelmä = Laadunhallintajärjestelmä

Nostavatko sanat ”laatuvaatimus”, ”laadunhallintajärjestelmä” tai ”toimintajärjestelmä” karvat pystyyn? Jos kyllä, niin siinä tapauksessa kannattaa ehdottomasti jatkaa tämän lukemista! Ohessa muutama hyvä syy hankkia toimintajärjestelmä organisaatioosi.

Miksi hankkia laadunhallintajärjestelmä?

Image

Toiminnasta tulee järjestelmällistä

Kun kaikki organisaatiossa tapahtuvat prosessit on kuvattu ja kaikki oleelliset toimintaohjeet laadittu samalla tavalla, tehostuu niiden tarkastelu ja kehittäminen huomattavasti. Pyörää ei tarvitse keksiä jokaisen prosessin kohdalla uudelleen vaan niitä tarkastellaan aina samojen kriteerien valossa. Toimintajärjestelmän avulla organisaation toimintaa on näin helpompi suunnitella, toteuttaa ja kehittää järjestelmällisesti.

Kehitystyö tehostuu

Prosessikuvauksista mahdolliset riskitekijät tai laaduttomuuskustannukset ovat helposti tunnistettavissa. Kehitystoimenpiteet on helpompi kohdistaa juuri oikeisiin kohtiin oikeissa prosesseissa. Ja kun kehitystoimenpiteet saadaan vielä kulkemaan systemaattisesti organisaation ylätason tavoitteista aina alatasoille saakka, puhutaan jo melkoisen hyvin toimivasta kokonaisuudesta.

Image
Image

Luottamus omaa toimintaa kohtaan lisääntyy

Toimintajärjestelmä edistää oman luotettavuuden osoittamista ja tehostaa samalla erilaisia lupa- ja muita viranomaisprosesseja. Yritysten on nykyään hyvin tärkeää pystyä kuvaamaan omaa toimintaansa mahdollisimman monipuolisesti ja tarkasti erilaisille sidosryhmille. Mitä paremmin esimerkiksi asiakasvaatimusten ja lainsäädännön asettamat vaatimukset täyttyvät, sitä paremmin pystytään herättämään luottamusta omia tuotteita ja palveluja kohtaan. Esimerkiksi sosiaalialan toimijoille on suorastaan elintärkeää kyetä osoittamaan ulkopuolisille olevansa luotettavia toimijoita.

Resurssit saadaan tehokkaampaan käyttöön

Toimintajärjestelmän avulla organisaatio pystyy karsimaan prosesseistaan kustannustehokkuutta heikentävän laaduttoman ja hukkaa sisältävän toiminnan. Näin resurssit saadaan kohdistettua aidosti asiakkaalle lisäarvoa tuottavaan toimintaan.

Image
Image

Jatkuva parantaminen

Toimintajärjestelmän käyttöönottaminen yrityksessä luo erinomaiset edellytykset parantaa yrityksen toimintaa jatkuvasti. Jatkuvan parantamisen avulla yritys toimii tehokkaammin, turvallisemmin ja tuottavammin.

PKY-LAATU
Kidekuja 2
88610 VUOKATTI

020 729 0600
toimisto@pkylaatu.fi
Y-tunnus: 1941371-0

suomen yrittajat logo

Image
Image
Image