ISO 45001 - Standardi

ISO 45001:2018 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät

ISO 45001 -standardia hyödyntämällä voidaan ehkäistä työhön liittyviä vammoja ja terveyden heikentymistä sekä parantaa ennakoivasti TTT-toiminnan tasoa.

Kukapa ei haluaisi turvallista ja terveellistä työpaikkaa?

Keskeisiä asioita ISO 45001:2018 -standardissa

  • vaarojen ennakoivan tunnistamisen prosessi
  • TTT-tavoitteiden asettaminen
  • työntekijöiden kuuleminen ja osallistaminen, tietoisuus ja pätevyys
  • valmius ja toiminta hätätilanteissa
  • havainnointi, vaaratilanteiden ja poikkeamien käsittely ja korjaavat toimenpiteet
  • seuranta, mittaus, analysointi ja suorituskyvyn arviointi

TTT-järjestelmä on hallintajärjestelmä, jonka keskeisiä prosesseja ovat mm. viestintäprosessit, työntekijöiden kuulemisen ja osallistamisen prosessi, riskienarviointiprosessi sekä prosessit, joilla organisaatio voi määrittää ja hallita vaaratilanteita ja poikkeamia. Kaikissa näissä keskeinen asia on oikea-aikainen havainnointi.

Järjestelmäalustat

Standardeihin perustuvan järjestelmän rakentamisessa erinomaisena apuna on  PKY-LAATU- tuoteperheeseen kuuluva eSalkku. Sovellus noudattaa standardin rakennetta, joten kaikki vaatimukset tulevat käsiteltyä.

PKY-LAATU
Kidekuja 2
88610 VUOKATTI

020 729 0600
toimisto@pkylaatu.fi
Y-tunnus: 1941371-0

suomen yrittajat logo

Image
Image
Image