ISO 14001

ISO 14001:2015 Ympäristöjärjestelmä

Yleistä standardisoinnista

Standardisoinnin käsitettä voi yksinkertaistaa määrittelemällä sen olevan asioiden vakiointia eli hajonnan vähentämistä. Tekemällä asioita järjestelmällisesti jatkuvaan parantamiseen pyrkien organisaatioiden toiminta yleensä kehittyy myönteisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Standardisoimalla voidaan järkeistää organisaatioiden toimintaa, lisätä turvallisuutta ja parantaa taloudellisuutta. Muuttuvassa maailmassa standardit tarjoavat koti- ja vientimarkkinoille yhteisiä pelisääntöjä kaikenkokoisten yritysten käyttöön. Toteutus on yleensä tehty laatimalla yleisesti hyväksyttyjä yhteisiä toimintatapoja käsitteleviä dokumentteja ja noudattamalla niissä sovittuja käytäntöjä.

Järjestelmästandardit

Yleisimmät standardit ovat kansainvälisen ISO- organisaation (International Organization for Standardization) toimesta laadittuja. Standardeja on laadittu eri käyttötarkoituksiin. On olemassa esimerkiksi tuote-, testaus- ja menetelmästandardeja. Tässä esityksessä keskitytään niin sanottuihin järjestelmästandardeihin, joista on käytetty myös nimitystä johtamisstandardit. Keskeiset järjestelmästandardit ovat ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmät, ISO 14001 Ympäristöjärjestelmät ja ISO 45001 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät.

Järjestelmästandardit luovat dokumentoidut suuntaviivat, puitteet ja näkökohdat, joita soveltamalla organisaatiot voivat viedä johtamistaan ja toimintojaan jatkuvan parantamisen periaatteella myönteiseen suuntaan.

Järjestelmästandardit ovat toimialasta riippumattomia eli niitä voidaan soveltaa kaikkien organisaatioiden toimintaan.

ISO 14001- on sisällöltään niin sanottu HLS- standardi (High Level Structure) eli se on rakenteellisesti samanlainen kuin muut keskeiset järjestelmästandardit ISO 9001 ja ISO 45001. Järjestelmän rakentamisen kannalta sama HLS- rakenne mahdollistaa useamman standardin helpon rakentamisen saman järjestelmään.

ISO 14001:2015 Ympäristöjärjestelmä

ISO 14001- standardi noudattaa HLS-rakennetta. Standardia voidaan soveltaa kaikissa niissä ympäristönäkökohdissa, joita organisaatio voi hallita ja joihin se voi vaikuttaa.

ISO 14001- standardia soveltamalla organisaatio voi luoda johdonmukaisen tavan käsitellä vuorovaikutustaan ympäristön kanssa. Standardia soveltamalla on mahdollista tehostaa ympäristösuojelun tasoa ja osoittaa sidosryhmille sitoutuminen ympäristönsuojeluun.

Keskeisiä kohtia ISO 14001- standardissa ovat muun muassa seuraavat:

  • sidosryhmien ja niiden odotusten ja tarpeiden määrittely
  • ympäristöriskien määrittely ja hallinta
  • ympäristönäkökohtien määrittely
  • ympäristötavoitteiden asettaminen
  • sitovien velvoitteiden määrittely
  • ympäristöpolitiikan kuvaus
  • valmius ja toiminta hätätilanteessa
  • jatkuva parantaminen
  • poikkeamien käsittely
  • sisäiset auditoinnit ja johdon katselmukset

Auditointi

Auditointi on keskeinen osa järjestelmästandardien käyttöä. Auditoinneilla pyritään selvittämään, noudattaako organisaatio käyttöön ottamaansa järjestelmää ja soveltamiansa standardeja sekä onko järjestelmällä vaikuttavuutta.

Auditointeja tehdään sekä sisäisesti että ulkoisesti. Sisäisen auditoinnin tekee organisaatio itse ja ulkoisen auditoinnin tekee jokin sidosryhmä, esimerkiksi asiakas. Organisaatio voi myös sertifioida järjestelmänsä ulkopuolisella ammattimaisella kaupallisesti toimivalla auditoijalla eli teettää niin sanotun sertifiointiauditoinnin.

Järjestelmäalustat

Standardeihin perustuvan järjestelmän rakentamisessa erinomaisena apuna ovat erilaiset nettipohjaiset alustat, kuten esimerkiksi PKY-LAATU- tuoteperheeseen kuuluva eSalkku. Sovellus noudattaa standardin rakennetta, joten kaikki vaatimukset tulevat käsiteltyä. eSalkun mukana tulevat lisäominaisuudet, kuten esimerkiksi tapahtumien käsittelykanava ja henkilöstökortisto, tarjoavat vielä lisäarvoa sovelluksen käyttäjille. Siihen voidaan helposti integroida muita HLS- rakennetta noudattavia standardeja. Lomakemallit ja ohjeistus helpottavat myös omalta osaltaan järjestelmän käyttämistä ja laatimista.

Kiinnostuitko ISO 14001 ympäristöjärjestelmästä?

Jätä yhteydenottopyyntö lomakkeella tai voitte myös olla yhteydessä soittamalla suoraan myyntiin.

janne simola pky laatuJanne Simola
Myynti ja markkinointi
044 988 4569
janne.simola@pkylaatu.fi

Ota yhteyttä

Jätä yhteydenottopyyntö lomakkeella.

PKY-LAATU
Kidekuja 2
88610 VUOKATTI

020 729 0600
toimisto@pkylaatu.fi
Y-tunnus: 1941371-0

suomen yrittajat logo

Image
Image
Image

TILAA LAATU -BLOGI