Elintarviketurvallisuus standardit

Elintarvikealalla tuotteiden turvallisuus on vaatimus. Turvallinen ruoka on meille jokaiselle tärkeä asia. Elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi käytetään muun muassa ISO 22000, FSSC 22000, BRC ja IFS turvallisuusstandardeja.

Elintarviketurvallisuuden standardit ISO 22000 FSSC 22000, BRC ja IFS

ISO 22000 ja FSSC 22000

ISO 22000 standardi asettaa vaatimukset elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmälle, HACCP-periaatteiden soveltamiselle, tukiohjelmille ja viestinnälle. ISO 22000 standardi perustuu ISO-johtamisjärjestelmien yhteisille laadunhallintaperiaatteille, joita ovat mm. prosessimainen toimintamalli, parantaminen ja suhteiden hallinta.

ISO 22000 vaatimuksiin perustuva prosessimainen toimintamalli ja riskiperusteinen ajattelu antavat mahdollisuuden kytkeä elintarviketurvallisuus kattavasti yrityksen liiketoimintaprosesseihin.

ISO 22000 yhdistää riskiperusteisen ajattelun ja jatkuvan parantamisen -mallin (PDCA-malli) mahdollistaen toiminnan järjestelmällisen ohjaamisen sekä organisaatio- että prosessitasolla.

ISO 22000 standardia on helppo soveltaa yhdessä esim. ISO 9001 -standardin kanssa, koska ISO-johtamisjärjestelmästandardien rakenteet ovat yhtenevät toistensa kanssa.

FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000) on elintarviketurvallisuusvaatimuskokoelma, joka sisältää ISO 22000 standardin lisäksi ISO/TS 22002-1 teknisen spesifikaation ja FSSC 22000 lisävaatimukset (Additional requirements for the food safety system, Part 1, Appendix IA).

https://www.fssc22000.com/

BRC ja IFS

BRC ja IFS ovat kansainvälisiä elintarviketurvallisuusstandardeja, joiden sisältämiä vaatimuksia käytetään yleisesti toimittaja-arviointien kriteereinä ja private label -tuotteita valmistavien yritysten toiminnan kehittämisessä.

Sekä BRC että IFS standardit on tarkoitettu sekä kaupan että elintarviketeollisuuden omistamien elintarvikebrändien luotettavuuden varmistamiseen.

HACCP-periaatteiden lisäksi BRC ja IFS standardit sisältävät yksityiskohtaiset vaatimukset yrityksen johtamiselle, prosesseille, tuotteille, tuotanto-olosuhteille sekä tehdasympäristölle.

BRC IoP

Tämä BRC standardi on elintarvikepakkauksia valmistavalle teollisuudelle: lasia, paperia, kovaa ja pehmeää muovia, metallia. Lisäksi se on tarkoitettu pakkauksia painaville yrityksille)

https://www.intertek.com/food/auditing/iop-global-standard/

Auditointi

Auditointi on keskeinen osa järjestelmästandardien käyttöä. Auditoinneilla pyritään selvittämään, noudattaako organisaatio käyttöön ottamaansa järjestelmää ja soveltamiansa standardeja sekä onko järjestelmällä vaikuttavuutta.

Auditointeja tehdään sekä sisäisesti että ulkoisesti. Sisäisen auditoinnin tekee organisaatio itse ja ulkoisen auditoinnin tekee jokin sidosryhmä, esimerkiksi asiakas. Organisaatio voi myös sertifioida järjestelmänsä ulkopuolisella ammattimaisella kaupallisesti toimivalla auditoijalla eli teettää niin sanotun sertifiointiauditoinnin.

Image

Järjestelmäalusta

Standardeihin perustuvan järjestelmän rakentamisessa erinomaisena apuna ovat erilaiset nettipohjaiset alustat, kuten esimerkiksi PKY-LAATU- tuoteperheeseen kuuluva eSalkku. Sovellus noudattaa standardin rakennetta, joten kaikki vaatimukset tulevat käsiteltyä. eSalkun mukana tulevat lisäominaisuudet, kuten esimerkiksi tapahtumien käsittelykanava ja henkilöstökortisto, tarjoavat vielä lisäarvoa sovelluksen käyttäjille. Siihen voidaan helposti integroida muita HLS- rakennetta noudattavia standardeja. Lomakemallit ja ohjeistus helpottavat myös omalta osaltaan järjestelmän käyttämistä ja laatimista.

PKY-LAATU
Kidekuja 2
88610 VUOKATTI

020 729 0600
toimisto@pkylaatu.fi
Y-tunnus: 1941371-0

suomen yrittajat logo

Image
Image
Image