Standardit - mitä ne ovat?

Standardit on luotu helpottamaan sekä yritysten, kuluttajien että viranomaisten toimintaa. Niiden avulla määritellään esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden ominaisuudet tai valmistustavat.

Yleisimpiä standardeja ovat ISO 9001, ISO 14001 ja 45001.

Keskeistä standardisoinnista

Standardointi on asioiden vakiointia eli hajonnan vähentämistä. Asioiden tekeminen järjestelmällisesti kannattaa yleensä taloudellisesti, ja standardisoimalla voidaan myös lisätä turvallisuutta.

Muuttuvassa maailmassa standardit tarjoavat koti- ja vientimarkkinoille yhteisiä pelisääntöjä kaikenkokoisten yritysten käyttöön kaikilta toimialoilta.

ISO 9001

ISO 9001

Johtamisjärjestelmä

ISO 14001

ISO 14001

Ympäristöjärjestelmä

ISO 45001

ISO 45001

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä

ISO 27001

ISO 27001

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät

Järjestelmästandardit

Yleisimmät standardit ovat kansainvälisen ISO- organisaation (International Organization for Standardization) toimesta laadittuja. Standardeja on laadittu eri käyttötarkoituksiin. On olemassa esimerkiksi tuote-, testaus- ja menetelmästandardeja. Tässä esityksessä keskitytään niin sanottuihin järjestelmästandardeihin, joista on käytetty myös nimitystä johtamisstandardit. Keskeiset järjestelmästandardit ovat ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmät, ISO 14001 Ympäristöjärjestelmät ja ISO 45001 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät.

Järjestelmästandardit luovat dokumentoidut suuntaviivat, puitteet ja näkökohdat, joita soveltamalla organisaatiot voivat viedä johtamistaan ja toimintojaan jatkuvan parantamisen periaatteella myönteiseen suuntaan.

Järjestelmästandardit ovat toimialasta riippumattomia eli niitä voidaan soveltaa kaikkien organisaatioiden toimintaan.

Järjestelmäalusta

Standardeihin perustuvan järjestelmän rakentamisessa erinomaisena apuna on  PKY-LAATU- tuoteperheeseen kuuluva eSalkku. Sovellus noudattaa standardin rakennetta, joten kaikki vaatimukset tulevat käsiteltyä.

PKY-LAATU
Kidekuja 2
88610 VUOKATTI

020 729 0600
toimisto@pkylaatu.fi
Y-tunnus: 1941371-0

suomen yrittajat logo

Image
Image
Image