Hoivakoti Majakalle laatusertifikaatti

Hoivakoti Majakka on yksityisessä omistuksessa oleva perheyritys, jonka toiminta-ajatuksena on tarjota asumispalveluita sellaisille vanhuksille ja vammaisille, jotka eivät pärjää yksin kotona. Hoivapalvelujen ohella yritys tarjoaa asiakkailleen koti- ja ateriapalveluja. Finlog Audit Oy on myöntänyt Kokkolassa yli 20 vuotta toimineelle Hoivakoti Majakalle laatusertifikaatin 4.12.2017.

Sertifiointi vahvistaa Hoivakoti Majakan toiminnan täyttävän kaikkien kolmen keskeisen ISO -järjestelmästandardin(laatu, ympäristö sekä työterveys ja -turvallisuus) vaatimukset. Sertifiointi kattaa hoivapalvelut ja tehostetun palveluasumisen.

-Työn laatu hoivatyössä on meille aina ollut ensiarvoisen tärkeää. Laadun voi taata vain ammattitaitoinen, järjestelmällisesti toimiva ja motivoitunut henkilökunta, joka läsnäolollaan varmistaa avun hoivakodissa olevan aina lähellä, toteaa yrityksen laatutyöstä ja henkilöstöasioista vastaava Eemil Kellokoski.

-Meillä on pitkään ollut käytössä toimialallamme vaadittu omavalvontasuunnitelma, mutta halusimme edelleen kehittää laatujärjestelmän avulla toimintaamme ja sertifioinnin kautta saada työstämme ulkopuolisen asiantuntijan palautteen. Yhteistyökumppaniksi valitsimme PKY-LAADUN sen pitkän kokemuksen ja kehittyneen teknologian vuoksi. Lopputuloksena syntyneen järjestelmän avulle voimme pitkäjänteisesti mitata, arvioida ja parantaa toimintaamme, Eemil jatkaa.

Lisätietoa www.hoivakotimajakka.fi ja www.pkylaatu.fi

Lataa artikkeli pdf -muodossa tästä.

Kajaanin Mamselli -liikelaitos

Mamselli hyödyntää toiminnassaan PKY-LAATU -Toimintajärjestelmää

Kajaanin Mamselli on Kajaanin kaupungin ateria- ja puhtaanapitopalveluja tuottava liikelaitos. Mamselli tarjoaa päivittäin 11 500 ateriaa ja pitää kiinteistöjä puhtaana 135 000 neliömetrin alueella. Mamsellissa työskentelee 220 vahvaa alan ammattilaista 85 eri toimipaikassa.

Herkkä toimiala edellyttää tuotantoprosessien tarkkaa hallintaa sekä toimintojen jatkuvaa seurantaa ja analysointia.

-Mamsellin käyttämä netissä toimiva PKY-LAATU -toimintajärjestelmä tukee erinomaisesti toimintaamme. Järjestelmäalustan toimittajana ja laatuasiantuntijana toiminut sotkamolainen PKY-LAATU on osoittautunut luotettavaksi ja päteväksi yhteistyökumppaniksi. Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiat sisältyvät nykyisin luontevana osana organisaatiomme strategiseen suunnitteluun, kertoo Kajaanin Mamsellin johtaja Tuija Vuorinen.

Tehokas, organisaatiossa aidosti käyttöönotettu toiminta-järjestelmä tukee organisaation johtamista vapauttamalla johdon aikaa ja energiaa toiminnan kehittämisen ja suunnitteluun. Kajaanin Mamsellissa koetaan tärkeänä, että julkiset toimijat kehittävät omaa toimintaa standardien pohjalta yritysmaailman tavoin. Laatu- ja ympäristöjärjestelmän tukemana käytännön asiat sujuvat oikein ja ajallaan. PKY-LAATU -toimintajärjestelmä on rakenteeltaan helppokäyttöinen ja riittävän kattava.

-Uudistuneet laatu- ja ympäristöstandardit on otettu huomioon Mamsellin toiminta-järjestelmässä. Erityistä huomiota järjestelmässä on kiinnitetty laadun seurantaan. Pienetkin laatupoikkeamat kirjataan ja niihin reagoidaan nopeasti korjaavilla toimenpiteillä. Mamsellissa tämä toimintamalli tukee parhaiten pyrkimystämme jatkuvaan parantamiseen, Tuija Vuorinen toteaa.

PKY-LAATU -toimintajärjestelmä on käytössä reilusti yli neljässä sadassa eri toimialoilla toimivassa yrityksessä.

-Järjestelmän mahdollistamat säännölliset seurannat mahdollistavat prosessien ja toiminnan tarkan ohjaamisen ja kehittämisen, PKY-LAADUN koulutuspäällikkö Eino Simonen toteaa.

Lisätietoa www.kajaaninmamselli.fi ja www.pkylaatu.fi

Kuvassa: Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtaja Tuija Vuorinen

Lataa artikkeli pdf -muodossa tästä.

Kierto Ympäristöpalvelut Oy

Hyödyntää tehokkaasti PKY-LAATU -toimintajärjestelmää

Kierto Ympäristöpalvelut Oy on vaarallisten jätteiden käsittelypalveluihin ja erityisesti hyötykäyttöratkaisuihin erikoistunut yritys. Yritys palvelee sekä julkista että yksityistä sektoria.

Kierto Ympäristöpalvelut Oy:n uudistettu PKY-LAATU -toimintajärjestelmä tukee erinomaisesti liiketoimintaamme, kertoo toimitusjohtaja Antti Eriksson. Olemme sisällyttäneet laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiat osaksi yrityksemme strategista suunnittelua. Tehokas toimintajärjes-telmä on tukenamme organisaation johtamisessa vapauttamalla johdon aikaa ja energiaa liiketoimintamme kehittämisen suunnitteluun.

Vuoden 2017 alussa tiivistimme sisäisten auditointiemme systematiikkaa. Hyödynnämme niissä tehokkaita kokous- ja muita yhteisiä käytäntöjämme. Johdon katselmukset teemme nyt kvartaaleittain. Olemme nähneet, että nämä toi-mintamallit tukevat parhaiten pyrkimystämme kehittyä edelleen.

Laatu- ja ympäristöjärjestelmän tukemana käytännön asiat sujuvat oikein ja ajallaan. Pystymme tällöin kohdistamaan resurssimme asiakkaillemme arvoa tuottavaan toimintaan ja pitämään kiinni hyvinkin nopeista toimitusajoista, kertoo tuotantopäällikkö Juha Räfsten. Hyvän perehdytyksen ja suullisen ohjeistuksemme lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus ja velvollisuus tarkistaa ajantasaiset ohjeemme sähköisesti.

Laatupäällikkö Jari Koivula korostaa, että säännölliset seurannat mahdollistavat prosessien ja toiminnan tarkan ohjaamisen. Suunnitelmallisuus on aina kuulunut keskeisenä toimintaamme. Saimme tukea sisäisiin seurantoihimme hyödyntämällä sekä Finlog Audit Oy:n tehokasta ja kannustavaa esiauditointia että järjestelmän hyviä ominaisuuksia. PKY-LAATU -järjestelmä on ohjelmistona hyvin käytettävä ja kattava ja soveltuu meille erinomaisesti.

Lataa artikkeli pdf-muodossa tästä.
Lisätietoa www.kierto.fi


RPK Rakennus Kemppainen Oy

Rakennustuoteasetus edellyttää laadunhallintaa

RPK Rakennus Kemppainen Oy on kajaanilainen rakennus- ja lvi-alan yritys, joka on rakentanut upean Kaukaveden vesiliikuntakeskuksen lisäksi asuintaloja, liikekiinteistöjä ja julkisia sekä teollisuusrakennuksia Kainuun alueelle vuosikymmenten ajan. Rakennusliikkeen liiketoimintaan kuuluu myös konepaja, jossa valmistetaan kantavia teräsrakenteita rakennuskohteisiin. EU:n rakennustuoteasetus edellyttää, että sen piirissä olevat rakennustuotteet on toteutettava eurooppalaisten standardien mukaisesti. Näitä standardeja on yli 400 ja niiden piirissä ovat muun muassa kantavat rakennusmateriaalit, ovet, ikkunat, kiviainekset, pitkät savupiiput ja rakennuslevyt.

PKY-LAATU® on toiminut RPK Rakennus Kemppainen Oy:n kanssa yhteistyössä usean vuoden ajan. PKY-LAATU on tehnyt yritykselle ISO 9001-standardin mukaisen laatujärjestelmän, jonka on auditoinut Finlog Audit Oy.

Kantavia rakenteita valmistavalta konepajalta edellytetään standardin SFS EN 1090-1 mukaista laadunhallintajärjestelmää eli FPC–manuaalia. Konepajojen laadunhallinta edellyttää jatkuvaa laadun ylläpitoa ja valvontaa, jonka toimivuuden DEKRA Industrial Oy käy tarkastamassa määrävälein.

Antti Kemppainen RPK Rakennus Kemppainen Oy:stä toteaa, että PKY-LAATU on ollut hyvä kumppani. ”Yhteistyön hyvä puoli on ollut se, että olemme pystyneet puhumaan asioista niiden omilla nimillä. Laatuasioista saadaan helposti monimutkaista jargonia, mutta Pekka Ovaskan ja Finlog Audit Oy:n Jussi Lukkarin kanssa asiat ovat sujuneet joustavasti. Lisäksi PKY-LAATU on ollut apuna kolmen AMK- insinöörin lopputöiden tekemisessä järjestelmien rakentamisen yhteydessä, joten yhteistyö on toiminut hyvin myös koulutuksen ja kehittämisen näkökulmasta.”


Tikkurilan Romu Oy

Laatujärjestelmä voidaan tehdä nopeastikin

Tikkurilan Romu Oy on Tuusulassa sijaitseva metallialan kierrätysyritys eli ”romis”, jonka liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Marraskuussa 2016 sille myönnettiin ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 laatuserfikaatit. Laadunhallintajärjestelmät rakennettiin PKY-LAATU –toimintajärjestelmän alustalle ja laatuasiantuntijana toimii Pekka Ovaska.

Tikkurilan Romu Oy:n toimitusjohtaja Sini Lökström on ollut erittäin tyytyväinen yhteistyöhön ja on sitä mieltä, että ilman Ovaskan apua laatujärjestelmien nopea rakentaminen olisi ollut mahdotonta.

”NESTE Oyj edellytti meiltä työterveys- ja turvallisuusjärjestelmää, jota ilman emme toimisi yrityksen purkutöiden toteuttajana Kilpilahden jalostamolla. Lisäksi käymme kansainvälistä romukauppaa ympäri maailmaa. ISO 9001 johtamisjärjestelmä ja ISO 14001 ympäristölaatujärjestelmä ovat tunnettuja ja arvostettuja standardeja. Ne avaavat meille ovia tehdä kauppaa niiden asiakkaiden kanssa, jotka arvostavat korkeaa sertifioitua laatua. Sen vuoksi meille oli luontevaa hankkia PKY-LAATU –toimintajärjestelmä. ”

”PKY-LAATU on osoittautunut erinomaiseksi yhteistyökumppaniksi niin alustan toimittajana kuin myös konsulttina. Saimme kolme vaativaa järjestelmää valmiiksi alle puolessa vuodessa, jota emme olisi keväällä vielä oikein uskoneet. Teemme jatkossakin yhteistyötä laatuasioissa Pekka Ovaskan kanssa! ”