Yritysturvallisuus lyhyesti

Yritysturvallisuus on yrityksen kaikkien toimintojen turvallisuutta

Yritysturvallisuustoiminnalla suojataan yritykselle tärkeitä arvoja niihin kohdistuvilta riskeiltä:

 • Henkilöt
 • Maine
 • Ympäristö
 • Tieto
 • Omaisuus

Yritysturvallisuuden keskeinen tehtävä on edistää yrityksen kilpailukykyä ja parantaa tuottavuutta

Turvallisuusjohtaminen on osa normaalia yrityksen johtamista. Se on luonnollinen osa yrityksen kokonaisvaltaista riskienhallintaa.

Turvallisuusjohtamisen tavoitteena:

 • Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen
 • Vaatimustenmukaisuuden varmistaminen

Tunnista uhkia, arvioi riskejä ja varaudu

Turvallisuusuhista ja niiden seurauksista on tärkeää tehdä yrityksessä kokonaisvaltainen kartoitus

 • Uhkien tunnistaminen ja arviointi
 • Riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus

Turvallisuustoiminnan ja riskienhallinnan tehtävä

 • Poistaa riskejä
 • Vähentää riskejä
 • Mahdollistaa riskinottoa

Tunne keskeiset turvallisuussäädökset ja muut vaatimukset turvallisuustoiminnalle

 • Lait ja muut säädökset
 • Viranomaisten odotukset
 • Asiakasvaatimukset ja -odotukset
 • Omistajan odotukset
 • Henkilöstön odotukset

Tiedosta turvallisuuden nykytaso

 • Turvallisuuden eri osa-alueiden nykytila-arviot (auditointi)
 • Kehittämissuunnitelmat

Tee aktiivisesti yhteistyötä turvallisuuteen liittyvien sidosryhmien kanssa tunnistamiseen, arviointiin ja käsittelyyn

 • Sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät
 • Viranomaiset
 • Turvallisuusalan asiantuntijat

Yrityksen riskiympäristöä on hyvä seurata jatkuvasti, sillä turvallisuus on muutosten hallintaa

Lisää tietoisuutta, kouluta ja kannusta

Turvallisuustoiminnan kehittämistä voidaan tehdä esimerkiksi:

 • Perehtymällä poikkeama-, onnettomuus- ja vahinkotilastoihin
 • Laatimalla laadukas turvallisuusohjeisto ja jalkauttamissuunnitelma

Tärkeää on:

 • Turvallisuustietoisuuden lisääminen
 • Henkilöstön kouluttaminen
 • Havainnointikulttuurin luominen ja ylläpitäminen
 • Palautteen antaminen henkilöstölle ja sidosryhmille
 • Turvallisuuden huomioiminen kaikessa toiminnassa

Yrityksessä tarvitaan myös turvallisuuden johtamisjärjestelmä, jonka avulla yrityksen toiminnan jatkuvuus voidaan turvata kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa.

Tavoittele laatua, hyödynnä standardeja ja tee yhteistyötä

Turvallisuustoiminta:

 Yritykselle tärkeää:
 • Ymmärtää turvallisuuden kokonaisuus
 • Sitoutua turvallisuustoiminnan jatkuvaan parantamiseen.
 • Ulkopuolisen tahon tekemät arvioinnit ja myöntämät sertifikaatit antavat yritykselle ja sen yhteistyökumppaneille luotettavan kuvan toiminnan tasosta ilman yrityksen asioiden yksityiskohtaista esittelyä.

PKY-LAATU
Kidekuja 2
88610 VUOKATTI

020 729 0600
toimisto@pkylaatu.fi
Y-tunnus: 1941371-0

suomen yrittajat logo

Image
Image
Image