Yritysturvallisuuden nykytila-arviointi ja kehittäminen

Mikä on organisaation valmius ja kyvykkyys turvallisuuden hallinnassa? Miten turvallisuudesta asetetut tavoitteet saavutetaan?

PKY-LAATU yritysturvallisuuden nykytila-arviointi antaa kattavan kuvan turvallisuuden johtamisen ja hallinnan nykytilasta sekä raportti kehittämistoimenpiteistä tarjoaa lähtökohdan turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen.

Turvallisuuden nykytila-arviointi ja kehittämistoimenpiteet -palvelun sisältö:

 • Ennakkokysymykset
 • Yrityksen liiketoimintaan ja toimitiloihin tutustuminen
 • Tuotettuun kirjalliseen materiaaliin perehtyminen
 • Turvallisuusjohtaminen, linjaukset, suunnitelmat, ohjeet, perehdytys, koulutus ja viestintä
 • Kohdekäynti (tarkastus)
 • Turvallisuusvastuuhenkilön haastattelu
 • Turvallisuuden eri osa-alueiden tarkastelu 
  • Muun muassa työturvallisuus ja työhyvinvointi, Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus, tietoturvallisuus ja tietosuoja, paloturvallisuus ja pelastustoiminta, ympäristönsuojelu, varautuminen häiriö- ja kriisitilanteisiin, tuotannon ja prosessien turvallisuus, rakennus- ja asennustöiden turvallisuus
 • Nykytilan vertaaminen lainsäädännön vaatimuksiin ja hyviin turvallisuuskäytäntöihin
 • Nykytila-arvion ja kehittämissuunnitelman laatiminen ja toimitus

PKY-LAATU
Kidekuja 2
88610 VUOKATTI

020 729 0600
toimisto@pkylaatu.fi
Y-tunnus: 1941371-0

suomen yrittajat logo

Image
Image
Image