Elintarviketurvallisuus
laatuvastaava -koulutus

Elintarvikelaatuvastaava -koulutuksessa paneudutaan yrityksen laatujärjestelmään ja sen ylläpitämiseen sekä yrityksen toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Laatujärjestelmän vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että työhön on osoitettu laatuvastaava. Standardit vaativat yritystä osoittamaan vastuuhenkilön, jolla on riittävä pätevyys elintarvikeprosessien vaarojen arviointiin. Vastuuhenkilö vastaa mm. siitä, että koko elintarviketurvallisuusryhmä saa riittävästi ajankohtaista koulutusta. Laatuvastaava -koulutus antaa työntekijälle valmiuden toimia yrityksen laatuvastaavana. Koulutus tapahtuu yrityksen omien lähtökohtien näkökulmista.

Koulutus on tarkoitettu laatujärjestelmien kanssa työskenteleville henkilöille tai henkilöille, keiden työnkuva on laajentumassa laadunhallintaan. Koulutus on yrityskohtainen. Koulutukseen voi osallista kaksi henkilöä yrityksestä: laatuvastaa ja varahenkilö.

Koulutuksen sisältö:

 • HACCP suunnitelman kehittämisen mahdollisuudet
 • yrityksen käytössä olevat standardit
 • sisäinen auditointi
 • johdon katselmus
 • ulkoisen auditoinnin harjoitus

Työskentelymetodit:

 • luennot
 • workshop, ryhmätyöt ja keskustelut
 • itsenäiset tehtävät
 • suoritettava sisäinen auditointi sekä johdon katselmus

Koulutuksen tiedot

Koulutus tapahtuu Microsoft Teams - etäyhteyden avulla sovittuna ajankohtana. Koulutus kestää kokonaisuudessaan 3 päivää + itsenäiset tehtävät.

Kesto:
3 päivää

Toteutus
Verkkokoulutuksena ja/tai paikan päällä yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti

Ohjelma

klo 9.30 – 11.00:

 • HACCP suunnitelman kehittämisen mahdollisuudet

klo 11.30 – 13.00:

 • Tilojen pohjaratkaisut, laitteiston puhdistus ja kunnossapito
 • Organisaation vastuut ja valtuudet, koulutus, tietoisuus ja pätevyys
 • Sisäinen ja ulkoinen viestintä

klo 13.30 – 15.00:

 • Seuranta ja mittaus, analysointi ja arviointi
 • Päivän yhteenveto ja palaute

klo 9.30 – 11.00:

 • FSSC standardin rakenne
 • johtajuus, riskien ja mahdollisuuksien käsittely
 • Toiminta ja tukitoiminnot

klo 11.30 – 13.00:

 • Sisäisen auditoinnin mahdollisuudet
 • Sisäisen auditoinnin valmistelu, suoritus ja raportointi

klo 13.30 – 15.00:

 • Jatkuva parantaminen
  • Poikkeamat ja 5 kertaa miksi
  • Mittarit ja tavoitteet
 • Päivän yhteenveto ja palaute

klo 9.30 – 11.00:

 • BRC standardin rakenne

klo 11.30 – 13.00:

 • Väärennösten arviointi
 • Tuotesuojaus

klo 13.30 – 15.00:

 • Kysymykset ja keskeneräiset asiat. Henkilökohtaisen To Do -listan tekeminen
 • Yhteenveto, palaute, kurssin päätös
 • Kurssin suorittamisesta myönnetään todistus

PKY-LAATU
Kidekuja 2
88610 VUOKATTI

020 729 0600
toimisto@pkylaatu.fi
Y-tunnus: 1941371-0

suomen yrittajat logo

Image
Image
Image