Työhyvinvointi ja turvallisuus

Turvallisuus on osa yrityksen laatua

Monia yritysturvallisuuden osa-alueita ohjaa vahva ja velvoittava lainsäädäntö ja siltä osin yrityksen on erityisesti huolehdittava noiden asioiden järjestämisestä asianmukaisesti. Velvoittavaa lainsäädäntöä löytyy muun muassa työturvallisuuslaista ja pelastuslaista. Edellä mainitulla yritysturvallisuuteen vaikuttavalla lainsäädännöllä on vahva yhteys ja merkitys myös yrityksen hyvään laadulliseen toimintaan ja imagoon sekä asiakkaan oikeusturvaan.

Turvallisuustyötä tekemällä yritys tekee samalla laatutyötä. Samalla tavalla kuin laatutyökin, turvallisuustyö on suunnitelmallista, päämäärätietoista sekä dokumentoitua.

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi rakentuu monista eri palasista: työprosessit ovat toimivia, vastuut ja työtehtävät ovat kaikille selkeitä, johtajuus on hyvää ja toimivaa, työturvallisuus on kunnossa, tiedonkulku tavoittaa kaikki jne. Työhyvinvointia tulee johtaa järjestelmällisesti sekä luoda sen arvioimiselle selkeät mittarit.

Henkilöstön työhyvinvointikoulutuksen tavoitteena on lisätä tietoa työhyvinvoinnin merkityksestä yksilölle ja työyhteisölle sekä tunnistaa työhyvinvoinnin yhteys yrityksen toiminnan laatuun ja tulokseen. Henkilö tiedostaa oman työhyvinvointinsa tilan ja tiedostaa ennaltaehkäisevän toiminnan merkityksen työkyvyn säilyttämiseksi.

Autamme asiakkaitamme yritysturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisen osa-alueilla.

PKY-LAATU
Kidekuja 2
88610 VUOKATTI

020 729 0600
toimisto@pkylaatu.fi
Y-tunnus: 1941371-0

suomen yrittajat logo

Image
Image
Image

TILAA LAATU -BLOGI