Lakisääteinen Whistleblower-ilmoituskanava helposti ja kustannustehokkaasti

Olemme tehneet Whistleblower -ilmoituskanavan perustamisen ja käyttöönoton helpoksi.

Välttääksesi turhat harmaat hiukset, autamme sinut alkuun vaivattomasti ja nopeasti – ja ennen kuin huomaatkaan, on yritykselläsi lainmukainen ja toimiva Whistleblower -ilmoituskanava käytössä.

Ilmoittajansuojelulain mukaan 50−249 henkilöä työllistävien yritysten on otettava kanava käyttöön 17.12.2023 mennessä.

Onko Whistleblower -ilmoituskanava yrityksellesi ajankohtainen?

Näin saat Whistleblower -Ilmoituskanavan käyttöön helposti ja nopeasti

Teemme whistleblower-ilmoituskanavan perustamisen ja käyttöönoton yrityksellesi oikeasti helpoksi. Perustamme järjestelmän ja laitamme sen käyttövalmiiksi. Mallipohjien avulla ilmoituskanava muokataan yritykselle sopivaksi, jolloin ilmoituskanava saadaan nopeasti yrityksellesi käyttöön. PKY-LAATU Whistleblower -ilmoituskanava on selkeä, yksinkertainen ja sisältää kaikki vaadittavat toiminnot. Oletuksena kieliversioita löytyy suomi, englanti ja ruotsi.

- Helpompaa kuin heinän teko! -

Miten Whistleblower -ilmoituskanava toimii?

Ilmoituskanavan kautta työntekijät, asiakkaat, alihankkijat tai muut sidosryhmät voivat tehdä anonyymin ilmoituksen havaitessaan yritykseen liittyviä väärinkäytöksiä.

Prosessi etenee näin:

 1. Ilmoittaja tekee anonyymisti ilmoituksen – toki halutessaan hän voi jättää myös yhteystietonsa.
 2. Ilmoittaja saa ilmoituksen jätettyään seurantatunnuksen, jonka avulla hän pääsee seuraamaan ilmoituksen etenemistä.
 3. Yritys merkitsee ilmoituksen vastaanotetuksi seitsemän päivän sisällä ja tekee päätöksen ilmoituksen käsittelyn etenemisestä. Tarvittaessa ilmoittajalta voidaan kysyä lisätietoa ilmoituskanavaa käyttäen.
 4. Pääsääntöisesti 90 päivän kuluessa pitää ilmoitettuun asiaan löytyä ratkaisu. Ratkaisu ilmoitetaan ilmoittajalle kanavan kautta.

Ottaessa Whistleblower-kanavan käyttöön, on yrityksen nimettävä ilmoitusten vastaanottajat ja käsittelijät, toteutettava tietosuojan vaikutusten arviointi. Myös näitä varten löytyvät valmiit dokumenttipohjat.

Image

Miksi Whistleblower –ilmoituskanava pitää yrityksellä olla käytössä?

EU-tasoinen Whistleblower-direktiivi julkaistiin vuonna 2019 ja saatettiin voimaan Ilmoittajansuojelulailla Suomessa joulukuussa 2022.

Ilmoittajansuojalain edellytysten mukaisesti Whistleblower-kanava on ollut pakollinen vähintään 250 henkilöä työllistäville yrityksille vuoden 2023 huhtikuusta alkaen. Velvoite tulee koskemaan kuitenkin myös pienempiä, 50–249 henkilöä työllistäviä yrityksiä, joille siirtymäaika kanavan käyttöönotolle on 17.12.2023 saakka. Whistleblower – ilmoituskanavan voi ottaa käyttöön myös pienempikin yritys esimerkiksi vastuullisuuden näkökulmasta.

Mihin Whistleblower –ilmoituskanava on tarkoitettu?

Whistleblower -ilmoituskanava luo yritykselle kanavan, jota kautta lähinnä työntekijät voivat saattaa yrityksen tietoon siihen liittyvää epäilyttävää toimintaa ilmoituksen tekijää suojaten.

Whistleblower -direktiivin ytimessa on ilmoituksen tekijöiden suojeleminen syrjinnältä ja kostotoimenpiteiltä. Suojelu koskee työsuhteessa olevien lisäksi esim. työnhakijoita, aikaisempia työntekijöitä, sekä mm. alihankkijoita. Ilmoittaminen on siis mahdollistettava myös monelle ulkoiselle sidosryhmälle.

Whistleblower -ilmoituskanavan kautta ilmoitettavat väärinkäytökset voivat olla esimerkiksi:

 • Korruptio
 • Rahanpesu
 • Tuoteturvallisuus ja ympäristökysymykset
 • Työoikeuksien rikkominen (mm. ihmiskauppa)
 • Työpaikkakiusaaminen
 • Eriarvoistaminen
 • Seksuaalinen häirintä

Mitä hyötyä Whistleblower –ilmoituskanavasta on?

Whistleblower –ilmoituskanava voi olla hyödyllinen yritykselle, kun asianmukaisella ilmoituskanavalla ilmoittajan suojelu turvataan, ilmoitusten tekemisen kynnys laskee ja yritys voi saada epäkohdat ja väärinkäytökset aiemmin tietoon. Tämä antaa mahdollisuuden korjata epäkohdat ja väärinkäytökset ennen niiden julkituloa. Tämä on merkittävä asia esimerkiksi yrityksen maineen kannalta.

Tiedustele lisää Whisteblower -ilmoituskanavasta:

Image

Janne Simola
Myynti ja markkinointi
044 988 4569
janne.simola@pkylaatu.fi

PKY-LAATU
Kidekuja 2
88610 VUOKATTI

020 729 0600
toimisto@pkylaatu.fi
Y-tunnus: 1941371-0

suomen yrittajat logo

Image
Image
Image