Vuokrattu laatupäällikkö on toimiva ratkaisu silloin, kun yrityksen omien avainhenkilöiden aika ei riitä projektin käynnistämiseen, aloitusvaiheen dokumentointiin ja projektin toteuttamiseen. Ulkoistettu projektipäällikkö vastaa projektin etenemisestä aikataulussa.

Vuokrattu laatupäällikkö voi toimia resurssina esimerkiksi seuraavissa projekteissa

  • ISO 9001 ja ISO 14001 standardien mukaisen toimintajärjestelmän rakentaminen ja/tai ylläpitäminen
  • FPC-manuaalin rakentaminen (tehtaan sisäinen laadunvalvonta)
  • Lean ja Six Sigma projektit
  • Alihankkijaverkoston toiminnan laadun kehittäminen.

Ulkopuolisen asiantuntijan käyttämisen edut

  • Projekti etenee aikataulussa
  • Yrityksen avainhenkilöiden aika vapautuu muuhun arjen työhön
  • Kustannustehokas ratkaisu
  • Osaaminen siirretään projektin aikana avainhenkilöille.