Laatu- ja ympäristöjärjestelmäkoulutus räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaisesti. Koulutuksissa keskitymme vuorovaikutteiseen oppimiseen ja tyypillisesti koulutuksia on 1-5 lähipäivää. Koulutuksissa rakennamme järjestelmää yhdessä ja seuraamme työn etenemistä. Vuorovaikutuksella, aktiivisella osallistumisella ja tekemisellä syntyy tuloksia.

Koulutusten sisältö

 • Laadunhallinnan perusteet
 • ISO 9001 ja ISO 14001 -standardin vaatimukset
 • Dokumentinhallinnan vaatimukset
 • Prosessien tunnistamien, määrittäminen ja kuvaaminen
 • Organisaation tavoitteet
 • Seuranta ja mittaaminen
 • Toimintajärjestelmän rakentamisen projekti: vastuut, aikataulut
 • Sisäinen auditointi
 • Johdon katselmukset
 • Ulkoiseen auditointiin valmistautuminen
 • Laatuvastaavan ja prosessinomistajien tukeminen
 • Henkilöstökoulutuksien suunnittelu.

Laatuvastaavan tukeminen

Oleellinen osa koulutusta ovat keskustelut, joiden aikana voidaan käydä yksityiskohtaisesti läpi projektin aikana esille nousseita asioita.

Mitattavia tuloksia

Tehostamme toimintojanne, parannemme kannattavuutta ja kohotamme asiakkaidenne asiakastyytyväisyyttä. Saamme yhdessä aikaan euroilla mitattavia tuloksia.