PKY-LAATU -Emistra - energia- ja ympäristöasioiden seurantajärjestelmä

PKY-LAATU -Emistra on työkalu ajoneuvojen polttoaineen kulutuksen ja päästöjen seurantaan. Hyvä energiatehokkuus ja ympäristösuorituskyky ovat osa yritysten yhteiskuntavastuun toteutusta. 


Energiatehokkuuden ja ympäristösuorituskyvyn parantaminen ei onnistu ilman toimivaa mittaus- ja seurantajärjestelmää, joka mahdollistaa energiankulutus- ja päästötietojen keräämisen, analysoinnin ja raportoinnin. Tietojen raportointi paljastaa toiminnan hyvien tulosten lisäksi heikkoudet ja parannustarpeet. Raportointitietojen pohjalta voidaan löytää keinoja tehokkuuden ja suorituskyvyn nostamiselle.

Hyödyllinen työkalu kuljetusten energian kulutuksen ja päästöjen seurantaan ja raportointiin

PKY-LAATU -Emistran avulla yritys saa selville omien kuljetustensa energiankulutuksen ja päästöt ajoneuvo-, kuukausi- ja vuosikohtaisesti. 

Käyttö on helppoa

Et tarvitse mitään erillistä ohjelmaa, riittää kun on Internet-yhteys käytössä. Tiedot voidaan syöttää manuaalisesti suoraan järjestelmän taulukoihin tai viedä ne järjestelmään esim. Excel-tiedostoina.

Yritys syöttää järjestelmään yritys-, kalusto-, kilometri-, lasti- ja kulutustiedot.

Käyttöönottamalla PKY-LAATU -Toimintajärjestelmän, yritys voi helposti rakentaa laatu-, ympäristö- ja työ-, terveys- ja turvallisuusjärjestelmän sekä tallentaa järjestelmään muut yrityksen ympäristöasioihin liittyvät tiedot.

  • Yritystiedot syötetään vain kerran järjestelmään liityttäessä
  • Ajoneuvotiedot syötetään vain kerran
  • Kilometri-, lasti- ja polttoaineen kulutustiedot ajoneuvokohtaisesti kuukausittain
  • Muita yrityksen ympäristöasioihin liittyviä tietoja (kuten taloudellisen ajon koulutukset, tiedot yrityksen ympäristöjärjestelmästä, ym.) voidaan syöttää tapauskohtaisesti