Kierto Ympäristöpalvelut Oy

Hyödyntää tehokkaasti PKY-LAATU -toimintajärjestelmää

Kierto Ympäristöpalvelut Oy on vaarallisten jätteiden käsittelypalveluihin ja erityisesti hyötykäyttöratkaisuihin erikoistunut yritys. Yritys palvelee sekä julkista että yksityistä sektoria.

Kierto Ympäristöpalvelut Oy:n uudistettu PKY-LAATU -toimintajärjestelmä tukee erinomaisesti liiketoimintaamme, kertoo toimitusjohtaja Antti Eriksson. Olemme sisällyttäneet laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiat osaksi yrityksemme strategista suunnittelua. Tehokas toimintajärjestelmä on tukenamme organisaation johtamisessa vapauttamalla johdon aikaa ja energiaa liiketoimintamme kehittämisen suunnitteluun.

Vuoden 2017 alussa tiivistimme sisäisten auditointiemme systematiikkaa. Hyödynnämme niissä tehokkaita kokous- ja muita yhteisiä käytäntöjämme. Johdon katselmukset teemme nyt kvartaaleittain. Olemme nähneet, että nämä toi-mintamallit tukevat parhaiten pyrkimystämme kehittyä edelleen.

Laatu- ja ympäristöjärjestelmän tukemana käytännön asiat sujuvat oikein ja ajallaan. Pystymme tällöin kohdistamaan resurssimme asiakkaillemme arvoa tuottavaan toimintaan ja pitämään kiinni hyvinkin nopeista toimitusajoista, kertoo tuotantopäällikkö Juha Räfsten. Hyvän perehdytyksen ja suullisen ohjeistuksemme lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus ja velvollisuus tarkistaa ajantasaiset ohjeemme sähköisesti.

Laatupäällikkö Jari Koivula korostaa, että säännölliset seurannat mahdollistavat prosessien ja toiminnan tarkan ohjaamisen. Suunnitelmallisuus on aina kuulunut keskeisenä toimintaamme. Saimme tukea sisäisiin seurantoihimme hyödyntämällä sekä Finlog Audit Oy:n tehokasta ja kannustavaa esiauditointia että järjestelmän hyviä ominaisuuksia. PKY-LAATU -järjestelmä on ohjelmistona hyvin käytettävä ja kattava ja soveltuu meille erinomaisesti.

Lataa artikkeli pdf-muodossa tästä.
Lisätietoa www.kierto.fi