Yrityksen laatuvastaava -koulutus

Laatuvastaava -koulutuksessa pääset suoraan laatutyön ytimeen. Opit laatujärjestelmästä ja sen ylläpitämisestä sekä yrityksen toiminnan jatkuvasta parantamisesta. Kuten nimikin jo kertoo: Laatuvastaava -koulutus antaa työntekijälle valmiuden toimia yrityksen laatuvastaavana.

Koulutus on yrityskohtainen ja se räätälöidään huomioiden yrityksen omat lähtökohdat. Koulutukseen voi osallistua kaksi henkilöä yrityksestä: laatuvastaava ja varahenkilö.

Koulutuksen sisältö pähkinänkuoressa:

 • yrityksen käytössä olevat standardit
 • sisäinen auditointi
 • johdon katselmus
 • sisäisen auditoinnin harjoitus

Työskentelymetodit:

 • luennot
 • workshop, ryhmätyöt ja keskustelut
 • itsenäiset tehtävät
 • suoritettava sisäinen auditointi sekä johdon katselmus

Koulutuksen tiedot

Koulutus järjestetään etäyhteydellä sovittuna ajankohtana.

Riippuen standardien määrästä koulutuksen kesto on 4−5 lähipäivää + itsenäiset välitehtävät.

Todistus edellyttää kaikkien tehtävien suorittamista.

Esimerkki ohjelmasta

ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -standardit 

 • standardi johtamisen välineenä
 • toimintajärjestelmä
 • prosessijohtaminen
 • rakenne ja käsitteitä
 • sertifikaatin hakumenettely
 • yleiset auditoinnin periaatteet arviointistandardin ISO 19011 mukaan ja yhteys jatkuvaan parantamiseen

Välitehtävä 1

 • Sisäisen auditoinnin suunnittelu ja aikataulutus

Sisäinen auditointi

Sisäisen auditoinnin periaatteet ja yhteys jatkuvaan parantamiseen

 • miksi ja mitä auditoidaan, yhteys ulkoiseen auditointiin
 • auditoijan rooli
 • prosessit, rajapinnat
 • toimittaja-auditoinnit

Sisäinen auditointi ja tutkimusmenetelmät

Sisäisen auditoinnin prosessi

1. Auditoinnin suunnittelu

 • auditointikohteiden valinta
 • ohjelma, kriteerit, kattavuus
 • auditoijien valinta
 • toteutus, auditointitekniikat, tarkistus
 • auditointihavaintojen tekeminen ja niiden raportointi
 • poikkeamat ja niistä raportointi
 • havaintojen hyödyntäminen jatkuvassa parantamisessa

2. Sisäisen auditoinnin toteutus ja 3.toiminta kohteessa

 • auditointisuunnitelma
 • valmistautuminen auditointiin
 • auditointidokumenttien valmistelu
 • valmistautuminen vierailuun kohteessa
 • toiminta kohteessa, haastattelutekniikat
 • johdon katselmuksen ja sen linkitys sisäiseen auditointiin

Välitehtävä 2

Sisäisen auditoinnin ja johdon katselmuksen suunnittelu

Sisäisen auditoinnin ja johdon katselmuksen suunnitelmien purku

4. Auditointihavaintojen raportointi

 • raportointi, havaintojen hyödyntäminen jatkuvassa parantamisessa
 • poikkeamat, korjaavat toimenpiteet, seuranta

Välitehtävä 3

 • (näyttö)auditoinnit, raportoinnit ja johdon katselmus
 • toteutetaan konkreettiset johtamisstandardeihin pohjautuvat sisäiset auditoinnit auditointiryhminä ISO 9001 standardin mukaan
 • auditointiraporttien työstäminen
 • johdon katselmuksen toteutus

Auditointihavaintojen purku ja sisäisen auditoinnin prosessin/ käytäntöjen arviointi

 • auditointiraporttien esittely
 • palaute ryhmältä ja kouluttajalta
 • sisäisen auditoinnin prosessin jatkokehittäminen – sovitaan toimenpiteistä
 • johdon katselmuksen arviointi
 • riskien arviointi
 • prosessin parantaminen
 • ulkoinen auditointi, sertifiointi
 • ulkoisen auditoinnin harjoitus
 • yhteenveto, palaute ja kurssin päätös
 • todistukset

Asiakaskokemuksia

PKY-LAATU
Kidekuja 2
88610 VUOKATTI

020 729 0600
toimisto@pkylaatu.fi
Y-tunnus: 1941371-0

suomen yrittajat logo

Image
Image
Image