Yrityksen Laatuvastaava -koulutus

Enemmän kuin sisäinen auditointi ja johdon katselmus

Laatuvastaava -koulutuksessa pääset suoraan laatutyön ytimeen. Opit laatujärjestelmästä ja sen ylläpitämisestä sekä yrityksen toiminnan jatkuvasta parantamisesta. Kuten nimikin jo kertoo: Laatuvastaava -koulutus antaa työntekijälle valmiuden toimia yrityksen laatuvastaavana.

Koulutus on yrityskohtainen ja se voidaan räätälöidä yrityksen tarpeiden mukaan. Koulutukseen voi osallistua kaksi henkilöä yrityksestä: laatuvastaava ja varahenkilö.

Koulutuksen sisältö pähkinänkuoressa:

 • yrityksen käytössä olevat standardit
 • sisäinen auditointi
 • johdon katselmus
 • sisäisen auditoinnin harjoitus

Työskentelymetodit:

 • luennot (Teams-etäyhteys) 
 • workshop, ryhmätyöt ja keskustelut
 • itsenäiset tehtävät
 • suoritettava sisäinen auditointi sekä johdon katselmus

Laatuvastaavakoulutus on sidottu vahvasti arkeen. Oppiminen rakentuu oppijan aktiivisella ja sosiaalisella toiminnalla, tekemällä tehtäviä ja keskustelemalla. Kaikki tehtävät ovat sellaisia, joita voidaan myös hyödyntää suoraan yrityksen toiminnassa ja jatkuvassa parantamisessa. Ohjaaja tukee opiskelijaa tehtävien tekemisessä, antaa arvioita niiden suorituksista sekä antaa parantamisehdotuksia niin, että opiskelija löytää oikean tiedon ja oivaltaa laatutyöskentelyn parhaat käytännöt itse.

Koulutuksen tiedot

Koulutus järjestetään etäyhteydellä sovittuna ajankohtana.

Riippuen standardien määrästä koulutuksen kesto on 2−5 päivää sisältäen itsenäiset harjoitustehtävät.

Todistus edellyttää kaikkien tehtävien suorittamista.

Esimerkki 4-päivän ohjelmasta

ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -standardit 

 • standardi johtamisen välineenä
 • toimintajärjestelmä
 • prosessijohtaminen
 • rakenne ja käsitteitä
 • sertifikaatin hakumenettely
 • yleiset auditoinnin periaatteet arviointistandardin ISO 19011 mukaan ja yhteys jatkuvaan parantamiseen

Välitehtävä 1

 • Sisäisen auditoinnin suunnittelu ja aikataulutus

Sisäinen auditointi

Sisäisen auditoinnin periaatteet ja yhteys jatkuvaan parantamiseen

 • miksi ja mitä auditoidaan, yhteys ulkoiseen auditointiin
 • auditoijan rooli
 • prosessit, rajapinnat
 • toimittaja-auditoinnit

Sisäinen auditointi ja tutkimusmenetelmät

Sisäisen auditoinnin prosessi

1. Auditoinnin suunnittelu

 • auditointikohteiden valinta
 • ohjelma, kriteerit, kattavuus
 • auditoijien valinta
 • toteutus, auditointitekniikat, tarkistus
 • auditointihavaintojen tekeminen ja niiden raportointi
 • poikkeamat ja niistä raportointi
 • havaintojen hyödyntäminen jatkuvassa parantamisessa

2. Sisäisen auditoinnin toteutus ja 3.toiminta kohteessa

 • auditointisuunnitelma
 • valmistautuminen auditointiin
 • auditointidokumenttien valmistelu
 • valmistautuminen vierailuun kohteessa
 • toiminta kohteessa, haastattelutekniikat
 • johdon katselmuksen ja sen linkitys sisäiseen auditointiin

Välitehtävä 2

Sisäisen auditoinnin ja johdon katselmuksen suunnittelu

Sisäisen auditoinnin ja johdon katselmuksen suunnitelmien purku

4. Auditointihavaintojen raportointi

 • raportointi, havaintojen hyödyntäminen jatkuvassa parantamisessa
 • poikkeamat, korjaavat toimenpiteet, seuranta

Välitehtävä 3

 • (näyttö)auditoinnit, raportoinnit ja johdon katselmus
 • toteutetaan konkreettiset johtamisstandardeihin pohjautuvat sisäiset auditoinnit auditointiryhminä ISO 9001 standardin mukaan
 • auditointiraporttien työstäminen
 • johdon katselmuksen toteutus

Auditointihavaintojen purku ja sisäisen auditoinnin prosessin/ käytäntöjen arviointi

 • auditointiraporttien esittely
 • palaute ryhmältä ja kouluttajalta
 • sisäisen auditoinnin prosessin jatkokehittäminen – sovitaan toimenpiteistä
 • johdon katselmuksen arviointi
 • riskien arviointi
 • prosessin parantaminen
 • ulkoinen auditointi, sertifiointi
 • ulkoisen auditoinnin harjoitus
 • yhteenveto, palaute ja kurssin päätös
 • todistukset

Asiakaskokemuksia

PKY-LAATU
Kidekuja 2
88610 VUOKATTI

020 729 0600
toimisto@pkylaatu.fi
Y-tunnus: 1941371-0

suomen yrittajat logo

Image
Image
Image