Vuodesta 1984 lähtien työllistämistoimintaa harjoittanut Sytyke tarjoaa monipuolisia valmennus- ja kuntoutuspalveluita työllistymisen ja arjenhallinnan tukemiseen. Henkilökuntaa organisaatiolla on 20 henkilöä. Sytykkeen asiakkaiden tavoitteena voi olla joko koulutuspaikan saaminen, tutkinnon loppuun saattaminen yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistyminen.

”Kilpailutuksissa tuli usein esiin vaatimus laadunhallintajärjestelmälle.  Meillä oli myös tarve toimintojen selkeälle kuvaamiselle ja mittaamiselle − siihen tarvitsimme työkalun. PKY-LAATU-ohjelmisto ja asiantuntemus vastasivat tarpeisiimme hyvin”, kertoo Sytykkeen johtaja Anne Leppiniemi.

Prosessien kehittämistä ja jatkuvaa parantamista

Leppiniemen mukaan Sytykkeen henkilöstö on ottanut laadunhallinnan hyvin vastaan. Sytykkeellä laadunhallintajärjestelmää hyödynnetään monipuolisesti, kuten toimintatapojen kuvaamisessa ja toimintojen ohjeistamisessa, johtamisen ja viestinnän toimintojen tukemisessa ja kehittämisessä. Lisäksi sisäiset auditoinnit ja johdon katselmukset ovat ottaneet askeleita eteenpäin. Leppiniemi kertoo myös työntekijöiden perehdytyksessä olevan oma osio laadunhallintajärjestelmän läpikäymiseen. Näin järjestelmä saadaan heti osaksi uusien henkilöiden työnkuvaa.

”Saimme eräältä työntekijältämme palautteen, että ristiin auditoimalla oppii työkavereiden työnkuvasta enemmän. Samalla saadaan hoksaamisia ja hyviä havaintoja: ”Tästähän tässä tehtävässä onkin kyse!”. On hyvä kyseenalaistaa, miksi asiat tehdään tietyllä tavalla. Samalla voidaan pohtia, olisiko mahdollista tehdä niitä toisinkin”, Leppiniemi sanoo.

Laatutyö osaksi arkea

Sytykkeellä viikkopalaverit kirjataan järjestelmään ja lähes koko henkilöstö käyttää laatujärjestelmää viikoittain. Se, että laadunhallintajärjestelmä on osa arkea, on tuonut järjestelmän helposti lähestyttäväksi. Voisi sanoa järjestelmän tulleen osaksi arkista työtä.

”Usein asiat, joita muutenkin seurataan, tehdään laadunhallintajärjestelmän avulla järjestelmällisemmin ja niitä pystytään aktiivisesti kehittämään”, kertoo PKY-LAATU myyntipäällikkö Janne Simola.

Kun opimme hyödyntämään järjestelmää, olemme saaneet siitä enemmän irti, Leppiniemi kertoo.

Havaintotyökalu aktiivisessa käytössä

Sytykkeen Leppiniemi kertoo, että organisaation toiminnot on käyty kattavasti läpi laadunhallintajärjestelmän tultua taloon. ”Lisäksi TTT-järjestelmää hyödyntämällä olemme havainneet meillä olevan hyviä käytäntöjä paljonkin, mutta nyt saamme ne myös tuotua esille.”

Sytykkeellä on käytössä myös havaintotyökalu. Havainnot kirjataan ylös ja niihin reagoidaan. Tämä on tehokasta riskienhallintaa, johon osallistetaan kaikki työntekijät. Leppiniemi kertoo tilaajien auditoivan toimintoja ja laatujärjestelmän kautta asioita on kätevä käydä läpi.

”Yhteistyö PKY-LAATU kanssa on sujunut hyvin. Koulutukset olivat heti alussa mukavassa keskustelevassa ilmapiirissä ja koemme apua olevan tarjolla jatkossakin. Fine Audit Oy:n toteuttamat auditoinnit ovat olleet hyvähenkisiä. Olemme saaneet paljon hyviä vinkkejä ja näkökulmaa kehittämiseen”, Leppiniemi sanoo lopuksi.

PKY-LAATU
Kidekuja 2
88610 VUOKATTI

020 729 0600
toimisto@pkylaatu.fi
Y-tunnus: 1941371-0

suomen yrittajat logo

Image
Image
Image