Koulutamme ja konsultoimme asiakkaitamme CE-merkinnän hakemiseen liittyvissä asioissa. CE-merkinnän saaminen tuotannon laadunhallintajärjestelmän (FPC, Factory Production Control) perustamista.

EN 1090 standardin (teräskokoonpanot) mukaisen FPC-manuaalin rakentaminen sisältää mm. seuraavia asioita

 • Prosessien määrittäminen ja kuvaaminen
 • Ohjeiden hallinta: mm. hitsausuunnitelma (WPS)
 • Henkilöiden pätevyyden hallinta (esim IWS, IWT, IWE)
 • Tarkastus- ja testausuunnitelmat
 • Asiointi ilmoitetun laitoksen kanssa
 • Suoritustasoilmoitus ja CE-merkinnän kiinnittäminen.

CE-merkinnän hyödyt

 • Pystytään takaamaan tarkkojen ja luotettavien tietojen saanti tuotteiden ominaisuuksista ja suoritustasoista.
 • Yhdenmukaistetaan tuotteiden tai tuoteryhmien ominaisuuksien kuvaamista.
 • Tuotteiden vertailu helpottuu.
 • Edistetään tuotteiden vapaata liikkuvuutta Euroopan talousalueella.
 • Ostajan on helpompaa arvioida tuotteiden sopivuutta tiettyyn rakennuskohteeseen.
 • CE-merkinnän avulla päästään eroon kansallisista, päällekkäisistä viranomaisten hyväksyntämenettelyistä.