Blogi

"Sponttaania ajankohtaisuutta, räväkkyyttä ja henkilökohtaisuutta" -edustaen jokaisen kirjoittajan omia henkilökohtaisia käsityksiä ja mielipiteitä.

Miten riskejä voi tunnistaa ja hallita yrityksessä?

Tässä kymmenen askeleen opas!

 1. Tunnista työprosessiin ja koneisiin liittyvät riskit pohtimalla eri skenaarioita, mikä voi mennä pieleen jos…
 2. Arvioi riskin todennäköisyyttä – eli sitä, kuinka todennäköisesti riski realisoituu, jos luotetaan vain tuuriin.
 3. Arvioi riskin merkittävyyttä ja vakavuutta – eli kuinka suuret ja kauaskantoiset seuraukset tapahtumalla voi olla?
 4. Huomioi läheltä piti -tilanteet – ne ennakoivat tulevaa vahinkotapahtumaa. Ota opiksesi viimeistään tässä vaiheessa.
 5. Kun riskejä on tunnistettu, pohdi ennaltaehkäisykeinoja ja kirjaa ne laatujärjestelmääsi toimintaohjeiksi.
 6. Perehdytä ja kouluta ihmiset toimimaan siten, että riskin realisoitumisen mahdollisuus jää mahdollisimman pieneksi.
 7. Selvitä vakuutusasiantuntijan kanssa, millaiset tunnistetut riskit ovat vakuutettavia riskejä. Pohtikaa vielä lisäksi, minkä osan riskistä yritys voi ja haluaa kantaa itse, minkä vakuuttaa. Selvittäkää myös yhdessä, mitä ehtoja vakuutus sisältää ja millaisia suojelutoimia tulee noudattaa.
 8. Laadi jatkuvuussuunnitelma, eli pelikirja, kuinka toimitaan, jos vahinko kuitenkin tapahtuu. Miten pääsette mahdollisimman pian jaloillenne?
 9. Jos päädytte vakuuttamaan tunnistettuja riskejä, ilmoita vakuutusyhtiöllesi ennaltaehkäisy- ja jatkuvuudenhallintasuunnitelmasi. Näin vakuutusyhtiö kykenee laskemaan riskitason ja saat vakuutuksellesi oikeudenmukaisen hinnoittelun.
 10. Seuraa tilannetta päivittäin ja viikoittain. Ovatko suunnitellut toimet riittäviä? Nouseeko henkilökunnalta kehittämisehdotuksia? Pysyvätkö kustannukset maltillisina? Noudatetaanko riskienhallintasuunnitelmaa?

Riskienhallinta ei ole projektiluonteista, vaan sen on oltava jatkuva prosessi

Se, että tuotannon aloitusvaiheessa tai juuri ennen on pidetty yksi tai muutama riskientunnistamis- ja arviointisessio, ei ole kovin varman päälle pelaamista. Miksi?

 • Riskien tunnistaminen koneista, olosuhteista, työprosesseista ja ihmisten toiminnasta on niin monitahoista, että on lähes mahdotonta kyetä tunnistamaan kaikki mahdolliset riskit kerralla. Monipuolinen riskien tunnistaminen ja arvioiminen vaatii myös moniammatillista osaamista.
 • Tieto lisääntyy aikaa myöden. Kun teette työtänne, opitte koko ajan lisää. Myös olosuhteet muuttuvat jatkuvasti.
 • Riskejä kannattaa opetella tunnistamaan joka päivä. Tuokaa tunnistamanne riskit esille palavereissanne tai perustakaa niille paikka, mihin niitä voi kirjata aina kun niitä huomataan. Tällaisen paikan voi perustaa vaikkapa eSalkkuun.
 • Laatikaa yritykseenne prosessi, kuinka arvioitte riskejä ja kuinka huomaatte, jos jokin riskienhallintakeinoista käy tehottomaksi.
 • Sekään ei riitä, jos vakuutukset on tehty kerran. Vakuutuksia täytyy myös ylläpitää, arvioida uudelleen ja päivittää. Muuten maksatte vakuutuksistanne turhaa.

 

Annika Laamanen (os.Oksala)
Vakuutusmeklari 

 Tilaa blogi

Antaisitko sähköpostiosoitteesi, kiitos
Valitse asemasi yrityksessäsi, kiitos.
Tämä kenttä on pakollinen.

Blogi-kirjoitukset

PKY-LAATU
Kidekuja 2
88610 VUOKATTI

020 729 0600
toimisto@pkylaatu.fi
Y-tunnus: 1941371-0

suomen yrittajat logo

Image
Image
Image

TILAA LAATU -BLOGI