Blogi

"Sponttaania ajankohtaisuutta, räväkkyyttä ja henkilökohtaisuutta" -edustaen jokaisen kirjoittajan omia henkilökohtaisia käsityksiä ja mielipiteitä.

Laatujärjestelmän rakentaminen voi olla vaivatonta- valmiiden dokumenttimallien ja ohjeiden avulla

Autamme yrityksiä kehittämään toimintojaan järjestelmällisesti ja yksinkertaisesti jatkuvan parantamisen periaatetta noudattaen. Järjestelmällinen toiminta luo edellytykset paremman tuloksen tekemiselle. Kehittämistyö helpottuu ja resurssit saadaan tehokkaammin käyttöön, luottamus yrityksen toimintaa kohtaan lisääntyy ja yritys voi kasvaa hallitusti.

Samalla poistamme laadunhallintajärjestelmiin liittyvät ennakkoluulot. Avullamme yritykset ymmärtävät paremmin standardivaatimukset ja hahmottavat selkeämmin laadunhallinnan kokonaisuuden sekä vievät järjestelmän osaksi arjen työtä. ”Yksinkertainen on kaunista” pätee tässäkin.

Laadunhallinnan termit ja tekstit voivat olla aluksi hankalia ymmärtää ja vaikeita sisäistää. Niistä ei meinaa saada ”otetta”. Tämä voi muodostaa ”henkisen” esteen laadunhallintajärjestelmän käyttöön ottamiselle. Syntyy helposti ajatus liian hankalasta ja aikaa vievästä projektista.
Ei huolta, tästä syystä me olemme olemassa. Tehtävämme on avata laadunhallinnan maailma ja tehdä se ymmärrettäväksi sekä mahdollisimman yksinkertaiseksi. Tätä varten olemme järjestelmällisesti hioneet ja kehittäneet omaa toimintaamme. Haluamme säästää kaikkien aikaa.

Laadunhallintajärjestelmän rakentamista suunniteltaessa on hyvä miettiä, mille alustalle järjestelmä rakennetaan. Järjestelmän käyttämisen, päivittämisen ja kehittämisen tulee olla helppoa ja vaivatonta. Laadunhallintajärjestelmän mukanaan tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen arjen työssä voi jopa vaarantua, mikäli esim. dokumentaatio on hankala päivittää, työohjeet ovat vaikeasti löydettävissä tai havaintojen kirjaaminen on monimutkaista. Ei siis ole yhdentekevää, mihin järjestelmä rakennetaan.

Olemme kehittäneet yritysten käyttöön monipuolisen eSalkku-ohjelmiston. eSalkku on yksinkertainen ja helppokäyttöinen alusta laadunhallintajärjestelmälle. Se sisältää valmiit dokumentti-, ja lomakemallit, standardiohjeen, riskien arviointityökalun sekä paljon muuta hyödyllistä materiaalia. Nämä kaikki helpottavat ja nopeuttavat merkittävästi laatujärjestelmän rakentamista.

Ulkopuolisen avun käyttäminen on usein varsin perusteltua laadunhallintajärjestelmän rakentamista suunniteltaessa. Tärkeää on tiedostaa, mikä on tavoite, mitä pitää tehdä ja millä henkilö- ja aikaresursseilla kannattaa edetä. Sitoutuminen laatuprojektiin on ensiarvoisen tärkeää. Voimme ohjata laatuprojektin etenemistä aina sertifikaattiin saakka ja auttaa sekä jalkauttamisvaiheessa että jatkuvan parantamisen polulla. Vaihtoehtoisesti meille voi myös säilyttää suuremman roolin laatuprojektista, minkä seurauksena aikaa säästyy entisestään. Olemme rakentaneet laatuprojektien toteutukseen tehokkaat toimintamallit. Autamme asiakasta saavuttamaan sertifikaatin.
Tärkeintä tässä kaikessa on löytää juuri sinun organisaatiosi arkeen ja tilanteeseen parhaiten soveltuva ratkaisu ja oikeat polut jatkokehittämiselle.

Haluamme − ja todella pystymme osoittamaan sen − että kaikista ennakkokäsityksistä huolimatta, laadunhallinnassa on kyse hyvin arkisesta toiminnasta ja toimista. Oikean polun löytäminen voi viedä jonkin aikaa, ja sen eteen on tehtävä työtä − tämä työ on kuitenkin palkitsevaa. Sitoutunut ja motivoitunut organisaatio löytää todennäköisesti hyvin nopeasti oman järjestelmällisen ja ketterän tapansa parantaa jatkuvasti organisaation toimintaa.

Meidän avullamme organisaatiosi voi rakentaa laadunhallintajärjestelmän, saavuttaa sertifikaatin sekä kehittää toimintaansa joustavasti ja tehokkaasti.

Varaa maksuton sparraushetki, niin voimme jutella ja antaa tarkemmin tietoa minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon suunnitellessa laatujärjestelmän hankkimista, esim. vaatimuksista, kustannuksista ja ajankäytöstä.

Tilaa blogi

Antaisitko sähköpostiosoitteesi, kiitos
Valitse asemasi yrityksessäsi, kiitos.
Tämä kenttä on pakollinen.

Blogi-kirjoitukset

PKY-LAATU
Kidekuja 2
88610 VUOKATTI

020 729 0600
toimisto@pkylaatu.fi
Y-tunnus: 1941371-0

suomen yrittajat logo

Image
Image
Image

TILAA LAATU -BLOGI