Auditointi-, sertifiointi- sekä todentamispalvelut

Finlog Audit Oy:n auditointi- ja sertifiointipalvelut ovat suunnattu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin. Yrityksellä on kokemus tuhansista toimintajärjestelmäauditoinneista eri toimialoilta, joiden pohjalta on muodostunut selkeä kuva laadukkaasta ja tehokkaasta pk–sektorin toimijoita palvelevasta auditointipalvelusta:

 • Laatu- ja toimintajärjestelmien auditointi ja sertifiointi ISO 9001:2015 standardia vasten
 • Ympäristöjärjestelmien auditointi ja sertifiointi ISO 14001:2015 standardia vasten
 • Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmien auditointi ja sertifiointi OHSAS 18001:2007 ja ISO 45001: 2018 standardeja vasten.
 • Tarkastus- sekä todentamispalvelut tuote- sekä toimialastandardeihin


Auditointi on yrityksen johdon työkalu

Auditointi on ennen kaikkea yrityksen ja organisaation johdon työkalu. Auditoinnissa selvitetään yrityksen toimintajärjestelmän ja toiminnan tila ulkopuolisen ammattilaisen toimesta. Auditoija tuo oman kokemuksensa ja tukensa johdon käyttöön korjaavien toimenpiteiden ja kehitysehdotusten muodossa.

Auditoimalla ja sertifioimalla toimintansa yritykset ja organisaatiot osoittavat asiakkailleen ja sidosryhmilleen että:

 • Organisaation toimintajärjestelmä täyttää kansainväliset vaatimusstandardit
 • Jatkuva kehittäminen ja parantaminen ovat keskeinen osa yrityksen toimintaa

Sertifikaatti on näyttö laadusta ja halusta kehittää yrityksen toimintaa, siksi se tarjoaa merkittävän kilpailuedun. Toimintajärjestelmä ja sen sertifiointi on yhä useammilla toimialoilla vaatimus asiakkaan valitessa toimittajia tai kumppaneita.

Palvelut sopimusasiakkaille

 • Tiedottaminen sertifioinnin vanhentumisesta
 • Uuden auditointiajan tarjoaminen
 • Auditointiraportit
 • Kehystetty sertifikaatti
 • PDF- sertifikaatti.