Asiakaskokemuksia

Lue tyytyväisten asiakkaittemme kokemuksista laatujärjestelmästä sekä muista palveluistamme.

Sytykkeen kokemukset laatujärjestelmästä ja sen sertifioinnista

Sytyke, Ammattiopisto Luovi ja Hengitysliiton järjestötoiminta muodostavat yhdessä Hengitysliitto ry:n, yli 1 000 ihmisen työyhteisön, joka toimii noin 20 paikkakunnalla. Sytyke tekee koulutusyhteistyötä Ammattiopisto Luovin kanssa. Hengitysliitolle on tärkeää huolehtia kaikessa toiminnassaan osaamisen kehittämisestä ja yhteiskuntavastuullisuudesta.

Johtaja Anne Leppiniemi kommentoi Sytykkeen laatujärjestelmään ja sen sertifiointiin liittyviin kysymyksiin:

Miksi organisaationne tarvitsee laatujärjestelmän?

Sytyke tuottaa ammatillista ja sosiaalista kuntoutusta, työkyvyn arviointeja, uravalmennusta sekä työpajatoimintaa tuotannon ja palvelualojen työpajoilla. Laatujärjestelmän avulla voimme osoittaa kykymme tuottaa ja toimittaa laadukkaita valmennuksia, palveluita ja tuotteita, jotka täyttävät asiakkaiden sekä viranomaisten vaatimukset. Laatujärjestelmän avulla pyrimme lisäämään asiakastyytyväisyyttä. Sisäisesti laatujärjestelmän tarve on kuvata toiminnat ja toimintatavat, seurata toiminnan ohjeiden mukaisuutta, mitata ja kehittää edelleen toimintaa.

Mikä laatujärjestelmässä ja sen käytössä on organisaationne kannalta merkityksellisintä?

Toimintajärjestelmän ja sen käytön keskeiset tehtävät Sytykkeellä ovat toimintatapojen kuvaaminen, toiminnan ohjeistaminen, toimintoihin perehdyttäminen sekä johtamisen, viestinnän ja toiminnan tukeminen ja kehittäminen.

Mitä hyötyjä organisaatiollenne on laatujärjestelmästä?

Toiminnan säännöllinen mittaaminen ja arviointi tuovat esiin kehittämiskohteita ja olemme sitoutuneita jatkuvaan kehittämiseen. Yritysasiakkaamme sekä valmennuspalveluiden tilaajamme arvostavat laatujärjestelmää.

Mitä kehitysaskeleitanne haluatte nostaa esille?

Olemme kehittyneet etenkin sisäisen auditoinnin ja johdon katselmuksen hyödyntämisessä toimintajärjestelmän ja toiminnan kehittämisessä. Tapahtumat-kanavaa on opittu hyödyntämään tilanteiden ennakoinnissa, parempien toimintatapojen kehittämisessä ja riskien arvioinnissa.

Miten olette pystyneet hyödyntämään ulkoisia auditointeja?

Jokainen auditointi on auttanut jatkokehittämään laatujärjestelmän hyödyntämistä työpaikallamme. Olemme saaneet hyviä kehittämisajatuksia ja olemme voineet kysyä neuvoa järjestelmän käyttöön ja edelleen rakentamiseen.

Mitä laatujärjestelmä-ohjelmiston ominaisuuksia pidätte tärkeimpinä?

Tärkeimpänä pidämme Toimintojen kuvauksia ja Tapahtumat-työkalua.

Hyödynnättekö ohjelmiston apumateriaalia, kuten oppaita, ohjeita ja lomakkeita (Tietopankkia) organisaatiossanne?

Hyödynnämme ohjelmiston ohjeita ja lomakkeita monipuolisesti mm. sisäisiin auditointeihin, johdon katselmukseen, toimittaja-arviointeihin, vastuiden ja valtuuksien määrittelyyn jne.

Mitkä asiat ovat muuttuneet organisaatiossanne laatujärjestelmän myötä?

Työ- ja toimintaohjeet on kirjattu selkeästi järjestelmään ja perehdyttäminen työhön on helpottunut. Säännölliset ja suunnitelman mukaiset sisäiset auditoinnit sekä johdon katselmukset ovat tuoneet säännöllisyyttä ja jämäkkyyttä laadunarvioinnin seurantaan ja varmistamiseen.

Mitkä ovat jatkonäkymänne laatujärjestelmän hyödyntämisessä, toiminnan kehittämisessä ja jatkuvan parantamisen varmistamisessa?

Jatkossa arvioimme ISO 14001: 2015 ja ISO 45001:2018 käyttöön ottamista järjestelmässämme. Jatkamme laatujärjestelmän aktiivista käyttöä ja sen monipuolista hyödyntämistä toiminnan kehittämisessä. Jatkossa tarkoituksena on käydä läpi laatujärjestelmän aineistopankkia ja ottaa sieltä lisää käyttöön lomakkeita ja mittareita, jotka tukevat toimintamme kehittämistä edelleen.

Mitä konkreettisia toiminnan parannuskohteita organisaatiollanne on tulevaisuudessa?

Alamme on jatkuvasti muutoksessa ja on tärkeää seurata muutoksia sekä kehittää toimintaa sen mukaisesti.
Sytyke logo

 Sytyke / Hengitysliitto ry
Anne Leppiniemi
Johtaja

 

Asiakaskokemuksia

PKY-LAATU
Kidekuja 2
88610 VUOKATTI

020 729 0600
toimisto@pkylaatu.fi
Y-tunnus: 1941371-0

suomen yrittajat logo

Image
Image
Image

TILAA LAATU -BLOGI