Asiakaskokemuksia

Lue tyytyväisten asiakkaittemme kokemuksista laatujärjestelmästä sekä muista palveluistamme.

Standardien IS0 9001, ISO 14001 sekä ISO 45001 saavuttaminen, systemaattisuus ja yritystoiminnan jatkuva parantaminen on Logistiikka Valtavirta Oy:lle tärkeää

Logistiikka Valtavirta tarjoaa laadukkaita maansiirto- ja logistiikkapalveluita Pohjois-Savon alueella. Jatkuva parantaminen ja asioiden kehittäminen on Logistiikka Valtavirralle erittäin tärkeää. Marraskuussa 2020 yritykselle myönnettiin ISO 9001, ISO 14001 sekä työterveys-ja työturvallisuus ISO 45001 standardien sertifikaatit. Logistiikka Valtavirran operatiivinen johtaja Olli Korhonen on erittäin tyytyväinen yhteistyöhön PKY-LAADUN kanssa. ”Meillä on koko konsernissa PKY-LAATU -ohjelmisto käytössä. Vanha perheyritys on pohjalla eikä asioihin ollut luotu systematiikkaa, niin selkeä tarve oli järjestelmälle. Olemme 1- kategorian toimittaja yhteistyökumppani Yaralle ja Yara edellyttää laatujärjestelmää. Järjestelmästä saadaan dokumentit tarvittaessa helposti Yaralle. Näin asiointi tilaajan kanssa on huomattavasti selkeämpää. Systematiikkaa on tullut kaikkiin asioihin. Esimerkiksi TTT-asiat käydään systemaattisesti läpi Yaran kanssa. PKY-LAATU -ohjelmiston -Tehtävät toiminnolla on esimerkiksi saatu luotua järjestelmään tehtäviä, joiden avulla voidaan ylläpitää helposti järjestelmää ja samalla se palvelee meidän arkeamme".

Valtavirta kuva

Logistiikka Valtavirran operatiivinen johtaja Olli Korhonen (vas.) on tyytyväinen PKY-LAADUN kanssa toteutettuun laatujärjestelmäprojektiin. PKY-LAADUN puolesta projektin toteutuksesta vastasi laatuasiantuntija Jarno Saarinen (oik.)

Projektin aikana on luotu muun muassa 5S järjestelmä, jonka avulla tehdään säännöllisiä sisäisiä auditointeja. Korjaamolle on tehty paljon parannuksia työskentely-ympäristöön liittyen. Systematiikka esimerkiksi tarkastuksien ja kalibrointien suhteen on otettu käyttöön projektin aikana. Käyttöturvallisuus -asioiden hoito on parantunut ja niiden dokumentoinnissa on  tapahtunut isoja parannuksia. Ja tietenkin on otettu käyttöön tapahtumien systemaattinen kirjaaminen ja niiden käsittely sekä juurisyyn analysointi, mikä on ollut erittäin suuri ja tärkeä asia meille.

Henkilöstön aktiivisuus asioihin on lisääntynyt koulutuksen aikana ja se on aika iso muutos mitä on tapahtunut. On sisäistetty mikä merkitys havaintojen tekemisellä on niin positiivisella, että negatiivisella. Iso asia mikä on muuttunut, on kehitysideat, meille on tullut tosi hyviä kehitysideoita työntekijöiltä. Työviihtyvyys on kaikin puolin parantunut. Ja yksi mikä on parantunut, on järjestys ja siisteys. Herättiin projektin aikana siihen, että nämäkin asiat ovat tärkeitä asioita. On myös alettu miettimään enemmän ympäristöasioita ja seuraamaan niitä tarkemmin.

Laatujärjestelmän tekeminen aloitettiin huhtikuussa 2019 PKY-LAADUN laatuasiantuntija Jarno Saarisen kanssa. Koulutuksen aikana luotiin dokumentaatiota ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 järjestelmiin sekä uusia käytäntöjä asioiden kehittämiseksi ja parantamiseksi. Esimerkkinä muuan muassa 5S käyttöönotto, tapahtumien systemaattinen kirjaaminen ja käsittely sekä korjaamon työympäristön ja toiminnan kehittäminen. Lisäksi yhtenä todella tärkeänä asiana työntekijöiden mukaan ottaminen kehittämiseen laadun, työturvallisuuden ja ympäristön suojelun parantamiseksi”.

”PKY-LAADUN kanssa yhteistyö toimi kiitettävästi ja PKY-LAADUN henkilökunta oli ammattitaitoista. Koulutus laatujärjestelmään liittyen oli hyvää ja Finlog Audit Oy:n auditointi oli ammattitaitoista” 

Asiakaskokemuksia

PKY-LAATU
Kidekuja 2
88610 VUOKATTI

020 729 0600
toimisto@pkylaatu.fi
Y-tunnus: 1941371-0

suomen yrittajat logo

Image
Image
Image

TILAA LAATU -BLOGI