Asiakaskokemuksia

Lue tyytyväisten asiakkaittemme kokemuksista laatujärjestelmästä sekä muista palveluistamme.

Laatujärjestelmä rakennettiin neljässä kuukaudessa

Arvo Piiroinen Oy on vuonna 1949 perustettu monipuolinen perheyritys, jonka liiketoiminnan kolme pääosa-aluetta ovat irtokalusteiden sekä katsomokalusteiden valmistus ja myynti sekä sopimusvalmistus. 

Kaiken perustana on oma tuotekehitys-, valmistus- ja asennusosaaminen. Referenssejä ovat muun muassa Helsingin Olympiastadionin istuintoimitus ja Tampereen Nokia Arenan istuinten ja teleskooppikatsomoiden toimitus ja asennus. Metalli- ja puuosat, verhoilut ja pintakäsittelyt Piiroinen tekee itse – niiden osalta yritys tarjoaa myös alihankintapalveluita.

Tällä hetkellä yritys työllistää 100 henkilöä ja liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa.

”Jos laatujärjestelmää ei löydy, se on myynnineste”, toteaa Arvo Piiroinen Oy:n toimitusjohtaja Mikko Lietzen. Hän kertoo etenkin sopimusvalmistuksessa isojen asiakkaiden vaativan laatujärjestelmää. Lietzen sanoo alun perin epäilleensä, ehditäänkö laatujärjestelmä rakentaa tavoitellun nopeassa aikataulussa. Epäilyt olivat turhia, sillä neljässä kuukaudessa järjestelmä oli jo pystyssä, vaikka samanaikaisesti yrityksellä oli meneillään historiansa suurin projekti eli Nokia Arenan istuinten ja teleskooppien toimitus ja asentaminen.

Lietzen kertoo, että laatujärjestelmän rakennusvaiheessa PKY-LAATU -asiantuntija toimi Piiroisella ulkoisena laatupäällikkönä yhden päivän kuukaudessa ja lisäpäiviä hankittiin tarpeen mukaan.

”Jokaisella yrityksellä on aina kiire ja resurssit hakusessa – kyse on fokuksesta ja sitoutumisesta! Me priorisoimme laatujärjestelmän rakentamisen korkealle, ja se on varmasti yksi syy, miten saimme kaiken niin nopeasti kasaan. Ilman PKY-LAATU asiantuntijaa emme olisi tässä lainkaan. Hän oli systemaattinen ja sopivan tiukka tarpeen tullen ja sai ihmiset sitoutumaan projektiin. Lopussa pikkupalaset loksahtivat paikoilleen”, Lietzen kiittelee.

Alussa luotiin yhteiset säännöt ja suunnitelma tekemiselle. Viikkokokouksissa seurattiin projektin ja henkilöille jaettujen taskien etenemistä. Best practises – menetelmää hyödynnettiin paljon. Sisäisten auditointien keinoin toimintaa kehitettiin entisestään, esimerkiksi luomalla korjausehdotukset poikkeamille.

Kaikki kulminoitui dokumentaatioon, joka oli ikään kuin lopputyö.

”Kävimme paljon tekstiä läpi ja sparrasimme toisiamme. Aluksi työntekijät miettivät, että mitähän tässä oikein tehdään. PKY-LAATU asiantuntijan kanssa loimme selkeän rungon ja suunnitelman, ja asiat alkoivat kirkastua.”

Yksi tärkeimmistä laatujärjestelmän myötä tulleista muutoksista oli johdon ja työntekijöiden välisen vuoropuhelun parantuminen. Henkilöstöä osallistetaan kehitystyöhön aiempaa enemmän, koulutukset ja säännölliset kokoukset ovat tulleet osaksi arkea. PKY-LAATU -järjestelmä eSalkku toimii hyvänä alustana kehittämistyölle. Myös työturvallisuudessa Lietzen kertoo tapahtuneen isoja edistysaskeleita.

”Voin helposti suositella PKY-LAATUA muillekin yrityksille. Toimintamalli on hyvin systemaattinen ja sitä on helppo seurata”, Lietzen sanoo. Piiroisella laadun kehittäminen ei lopu sertifikaatteihin, vaan jatkuva parantaminen on tullut pysyväksi osaksi arkea!

Asiakaskokemuksia

PKY-LAATU
Kidekuja 2
88610 VUOKATTI

020 729 0600
toimisto@pkylaatu.fi
Y-tunnus: 1941371-0

suomen yrittajat logo

Image
Image
Image

TILAA LAATU -BLOGI