Uudistettu Sertifiointi -logo

Asiakaspalautteen perusteella uudistimme Sertifiointi-logon. Voimassa olevan sertifikaatin omaavilla yrityksillä on logon käyttöoikeus. Logon saat eri muodoissa osoitteesta www.pkylaatu.fi/media.


Sertifikaatti on osoitus laadusta ja osaamisesta

Yritykselle voidaan myöntää laatujärjestelmäsertifikaatti ulkopuolisen tahon, auditoijan, tekemän auditoinnin perusteella. Auditoijan tehtävänä on varmistaa yrityksen laadunhallinnan vastaavuus standardiin, järjestelmän vaikuttavuus ja että yrityksessä myös käytännössä toimitaan määritettyjen toimintatapojen mukaisesti.

Sertifiointi osoittaa yrityksen rakentaneen standardit, asiakasvaatimukset ja lainsäädännön velvoitteet täyttävän toimintajärjestelmän käyttöönsä.
Siten sertifikaatti varmistaa yrityksen toiminnan osa-alueiden laadukkuuden.

Sertifiointi on osoitus yrityksen laatuosaamisesta, jolla se osoittaa asiakkailleen ja sidosryhmilleen

• organisaation toimintajärjestelmän täyttävän valitut kansainväliset vaatimusstandardit (ISO 9001, ISO 14001 ja/tai OHSAS 18001) ja

• jatkuvan kehittämisen ja parantamisen olevan keskeinen osa yrityksen toimintaa.

Toimintajärjestelmä ja sen sertifiointi ovat yhä useammin vaatimus asiakkaan valitessa toimittajia tai kumppaneita.
Sertifiointi -palvelujemme uuden esitteen löydät osoitteesta www.pkylaatu.fi/tietopankki

Valmistaudu auditointiin koulutuksella

Tarjoamme nyt sopimusasiakkaillemme maksuttoman auditointiin valmistavan iltapäivä-koulutuksen. Koulutus soveltuu sekä ensimmäistä auditointia suunnittelevalle että uusinta-auditointiin valmistautuvalle yritykselle.

Koulutukset:

Auditointi ja siihen valmistautuminen 12.6.2017 Nivala

Auditointi ja siihen valmistautuminen 21.9.2017 Jyväskylä

Ilmoittautuminen ja lisätiedot koulutuksista  www.pkylaatu.fi/koulutukset.

Järjestämme koulutuksia myös yrityskohtaisesti. Ota yhteyttä, niin räätälöidään tarvittaessa koulutukset tarpeesi mukaan.