PKY-LAATU® - JÄRJESTELMÄLLISTÄ LAATUA - Yrittäjät Kainuu to 23.2.2017

PKY-LAATU® -toimintajärjestelmien asiantuntija ja yritysvalmentaja kaikkialla Suomessa

Sähköisiä laatujärjestelmiä ja laatukoulutuksia on toteutettu Sotkamosta käsin yli neljännesvuosisata. PKY-LAATU® –toimintajärjestelmä otettiin käyttöön tavaraliikenteen laadunhallintajärjestelmänä 1990 –luvun alussa ja siitä tuli ensimmäinen internet-maailmassa toiminut sähköinen järjestelmäalusta Suomessa. Tällä hetkellä käytössä on jo kolmas PKY-LAATU® versio. Sadat yritykset eri puolella Suomea hyödyntävät toimialasta riippumatonta järjestelmää.

Järjestelmien lisäksi PKY-LAATU® tuotemerkin alla tehdään muun muassa ammattipätevyysdirektiivin mukaisia koulutuksia logistiikka-alan yrityksille sekä laatupäällikköpalvelua, yritysvalmennusta ja -konsultointia. Uusimpana valmennustuotteena on LEAN –koulutus, johon liittyen ensimmäiset kurssit pidetään keväällä Helsingissä ja syksyllä Tampereella.

Rakennustuoteasetus edellyttää laadunhallintaa

RPK Rakennus Kemppainen Oy on kajaanilainen rakennus- ja lvi-alan yritys, joka on rakentanut upean Kaukaveden vesiliikuntakeskuksen lisäksi asuintaloja, liikekiinteistöjä ja julkisia sekä teollisuusrakennuksia Kainuun alueelle vuosikymmenten ajan. Rakennusliikkeen liiketoimintaan kuuluu myös konepaja, jossa valmistetaan kantavia teräsrakenteita rakennuskohteisiin. EU:n rakennustuoteasetus edellyttää, että sen piirissä olevat rakennustuotteet on toteutettava eurooppalaisten standardien mukaisesti. Näitä standardeja on yli 400 ja niiden piirissä ovat muun muassa kantavat rakennusmateriaalit, ovet, ikkunat, kiviainekset, pitkät savupiiput ja rakennuslevyt.

PKY-LAATU® on toiminut RPK Rakennus Kemppainen Oy:n kanssa yhteistyössä usean vuoden ajan. PKY-LAATU® on tehnyt yritykselle ISO 9001-standardin mukaisen laatujärjestelmän, jonka on auditoinut Finlog Audit Oy.

Kantavia rakenteita valmistavalta konepajalta edellytetään standardin SFS EN 1090-1 mukaista laadunhallintajärjestelmää eli FPC–manuaalia. Konepajojen laadunhallinta edellyttää jatkuvaa laadun ylläpitoa ja valvontaa, jonka toimivuuden DEKRA Industrial Oy käy tarkastamassa määrävälein.

Antti Kemppainen RPK Rakennus Kemppainen Oy:stä toteaa, että PKY-LAATU® on ollut hyvä kumppani. ”Yhteistyön hyvä puoli on ollut se, että olemme pystyneet puhumaan asioista niiden omilla nimillä. Laatuasioista saadaan helposti monimutkaista jargonia, mutta Pekka Ovaskan ja Finlog Audit Oy:n Jussi Lukkarin kanssa asiat ovat sujuneet joustavasti. Lisäksi PKY-LAATU® on ollut apuna kolmen AMK- insinöörin lopputöiden tekemisessä järjestelmien rakentamisen yhteydessä, joten yhteistyö on toiminut hyvin myös koulutuksen ja kehittämisen näkökulmasta.”

Laatujärjestelmä voidaan tehdä nopeastikin

Tikkurilan Romu Oy on Tuusulassa sijaitseva metallialan kierrätysyritys eli ”romis”, jonka liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Marraskuussa 2016 sille myönnettiin ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 laatuserfikaatit. Laadunhallintajärjestelmät rakennettiin PKY-LAATU® –toimintajärjestelmän alustalle ja laatuasiantuntijana toimii Pekka Ovaska.

Tikkurilan Romu Oy:n toimitusjohtaja Sini Lökström on ollut erittäin tyytyväinen yhteistyöhön ja on sitä mieltä, että ilman Ovaskan apua laatujärjestelmien nopea rakentaminen olisi ollut mahdotonta.

”NESTE Oyj edellytti meiltä työterveys- ja turvallisuusjärjestelmää, jota ilman emme toimisi yrityksen purkutöiden toteuttajana Kilpilahden jalostamolla. Lisäksi käymme kansainvälistä romukauppaa ympäri maailmaa. ISO 9001 johtamisjärjestelmä ja ISO 14001 ympäristölaatujärjestelmä ovat tunnettuja ja arvostettuja standardeja. Ne avaavat meille ovia tehdä kauppaa niiden asiakkaiden kanssa, jotka arvostavat korkeaa sertifioitua laatua. Sen vuoksi meille oli luontevaa hankkia PKY-LAATU® –toimintajärjestelmä. ”

”PKY-LAATU® on osoittautunut erinomaiseksi yhteistyökumppaniksi niin alustan toimittajana kuin myös konsulttina. Saimme kolme vaativaa järjestelmää valmiiksi alle puolessa vuodessa, jota emme olisi keväällä vielä oikein uskoneet. Teemme jatkossakin yhteistyötä laatuasioissa Pekka Ovaskan kanssa! ”

Koko artikkeli pdf-muodossa tästä.