ADR -peruskurssi (P) 3 päivää

Peruskurssin ja hyväksytysti suoritetun ajolupakokeen jälkeen kuljettajalla on oikeus kuljettaa vaarallisia aineita kappale- ja irtotavarakuljetuksina, lukuun ottamatta räjähteitä ja radioaktiivisia aineita yli vapaarajan.

Turvallisuusneuvonantaja -tutkintoon valmentava koulutus

Jokainen vaarallisten aineiden kuljetuksia tai varastointia harjoittava yritys on velvollinen nimeämään turvallisuusneuvonantajan. Turvallisuusneuvonantajan yleisenä tehtävänä on parantaa toiminnallaan yrityksen vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuutta.

Koulutus päättyy Trafin järjestämään tutkintoon. Koulutukseen osallistuvalla on oltava käytössä lakikokoelma ”Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä 2015”.